Carl Holmberg 3

Från Bevaringsprogram
Hoppa till: navigering, sök
Carl Holmberg 3 fd Bytarebacken 14 och 15
Bytarebacken 14-15.png
Carl Holmberg 3
Information
AdressBytaregatan 5 och 3
Byggnadsår1866, omb nr 14 1941, nr 15 1957
ByggherreNr 14 timmergesäll M. Holmqvist
nr 15 murare Ivar P. Blomberg
ArkitektIngen uppgift
Kulturhistorisk värderingKulturhistoriskt värdefull byggnad

Fastigheterna ar avstyckningar från den gamla huvudtomten 314 (nuv 16—17) i hörnet av Bantorget och Bytaregatan. De bebyggdes 1866 av en timmergesäll och en murare. Husen var i stort sett lika; enkla envåningshus inredda till två små tvårumslägenheter i bottenvåningen samt vindskammare.

Huset vid Bytaregatan 5 har slätputsad fasad, målad ljusröd samt sadeltak med enkupigt gult tegel. 1941 byggdes det om till enfamiljsbostad och entrén flyttades från gatan till nordgaveln. Bytaregatan 3 har fasaden målad ljusgrön direkt på tegelmuren. Sadeltaket har grå eternitplattor. Entrén har en vit pardörr med överljusfönster samt trappa av kalksten. Huset har ursprunglig planlösning i bottenvåningen medan vinden inreddes 1957.


Materialet nedan kommer från en revidering av Bevaringsprogrammet från 2006.

Carl Holmberg 3 fd. Bytarebacken 15

Bytarebacken 15

Kulturhistorisk värdering: Kulturhistoriskt värdefull byggnad

Gatuhuset är uppfört i en våning med inredd vind och frontespis åt gården. Sockeln är putsad och avfärgad svart, fasaderna av gult tegel är murade i kryssförband, teglet har blästrats hårt och uppvisar nu en porös yta. Valvslagning över fönster utfört i rött tegel. Sadeltaket är belagt med röd plåt i skivtäckning med ståndränna. I takfallet åt gatan fem sentida takfallsfönster, i takfallet åt gården frontespis och takkupor. Entrédörren är sentida men med spegelindelad pardörr likt den som satt tidigare, överljuset med blyinfattat glas är bevarat. Fönstren är sentida men utförda som spröjsade tvåluftsfönster. Gatuhuset är betydelsefullt som en rest av en äldre bebyggelse i ett kvarter som under senare delen av 1800-talet och 1900-talet kom att förändras genomgripande.

Personliga verktyg
Namnrymder

Varianter
Åtgärder
Navigering
Verktygslåda