C-pav. för oroliga och stormande män

Från Bevaringsprogram
Hoppa till: navigering, sök
Hunnerup 1
Byggnad 46.png
Paviljong 46
Information
Namn46 C-pav. för oroliga och stormande män
AdressVästra Sjukhuset
Byggnadsår1887-91 omb 1986
ArkitektAxel Kumlien, 1986 Peter Torudd

Huset består av en kvadratisk byggnadskropp i tre våningar som ligger något tillbakadragen jämfört med de lite smalare tvåvåningsflyglarna. Våningarna skiljs åt av lister av varierarande utformning. Fönsteromfattningarna förenklas gradvis uppåt. På 2:a våningen har de murade fönsterbänkarna försvunnit och på 3:e även konsolerna i bågarna över fönsterna. Mittaxeln markeras av entren med en påkostad tegelomfattning som även innesluter de bägge smala, flankerande fönsterna. Över entrén är fönsterna kopplade tre och tre. Flackt valmat sadeltak med skivplåt och ståndränna. På baksidan äldre dönar med småspröjsad överdel.

I flyglarna låg 40 enkelrum och isoleringsceller längs mittkorridorer. I mittpartiet fanns på bottenvåningen dagrum och matsalar och däröver två sovsalar. Överst fanns personalbostäder och två reservsalar, som 1905 gjordes om till personalbostäder. Cellerna hade endast små fönstergluggar högt uppe under taket, 1903-1909 höggs de dock ned till vanlig höjd.

Huset var det första som byggdes om för externa företag, och 1986 flyttade Gfk marknadsundersökningar in. Invändigt var ombyggnaden omfattande och de småspröjsade fönsterna byttes ut. Framför huvudentrén restes ett skärmtak och porten ersattes med en dörr i glas och gullackerad aluminium.

Paviljongen sluter borggården mot öster. Motsatta sidan slöts tidigare av en likadan byggnad - nr 43 (fd II) C-paviljong för oroliga och stormande kvinnor - som landstinget dock rev vintern 1976-77. Väster om borggården, på platsen för den rivna paviljong 43, står sedan 1991 ett antal provisoriskt uppställda baracker för det av Tetra Pak anordnade daghemmet Tetraliten. Daghemmet fick ett provisoriskt byggnadslov till 1994, senare förlängt till 1999.

Personliga verktyg
Namnrymder

Varianter
Åtgärder
Navigering
Verktygslåda