Bytarebacken 7

Från Bevaringsprogram
Hoppa till: navigering, sök
Bytarebacken 7
Bytarebacken 7.png
Bytarebacken 7
Information
AdressBytaregatan 19
Byggnadsårgathus obekant, gårdshus 1879
Byggherre1879 snickare A. Persson
Bytarebacken 7 och 6
Gårdshus

Envåningshus troligen uppfört på 1860-talet. Det var ursprungligen inrett till två små tvårumslägenheter samt vindskammare. Den tidigare putsade fasaden är numera klädd med rött tegel. Sadeltaket är täckt med enkupigt rött tegel. Fönstren är sexrutade, vitmålade.

Det vinkelbyggda gårdshuset i två våningar byggdes 1879. Det är uppfört med gult tegel i fasaden och vita fönstersnickerier.


Materialet nedan kommer från en revidering av Bevaringsprogrammet från 2006.

Kulturhistorisk värdering: Byggnad som ingår i, eller tillsammans med andra, bygger upp en kulturhistoriskt värdefull miljö

Gatuhuset är uppfört i en våning med sadeltak. Sockeln är slätputsad grå, fasaderna klädda i fasadtegel i löpförband av sentida utförande. Sadeltaket är åt gatan belagt med rött enkupigt tegel och åt gården av svart shingel. Åt gården takkupa med två kvadratiska enluftsfönster. Åt gatan två sentida takfallsfönster. Dörrarna är sentida. Fönstren är inte ursprungliga men utförda som spröjsade tvåluftsfönster, målade i vitt. Gatuhuset är genomgripande förändrat avseende material men det traditionella bostadshuset kan fortfarande anas i proportioner och volym.

Gårdshuset är uppfört i två våningar med källare. Under 2000-talet har vinden inretts och taket höjts. Sockeln är slätputsad och grå, fasaderna består av gult tegel i kryssförband. En utanpåliggande trappa i omålat galvaniserat stål har lagts till i sen tid. Dörrar och fönster av sentida utförande, tvåluftsfönster och bräddörrar vitmålade. Pulpettaket har höjts upp och gjorts till ett brutet med många takkupor, allt under svart bandplåt. Gårdshusets ursprungliga volym kan skönjas under den senaste vindstillbyggnaden. Gården är förenklad.

Personliga verktyg
Namnrymder

Varianter
Åtgärder
Navigering
Verktygslåda