Bytarebacken 6

Från Bevaringsprogram
Hoppa till: navigering, sök
Bytarebacken 6
Bytarebacken 6.png
Bytarebacken 6
Information
AdressBytaregatan 21
ByggnadsårGathus obekant, omb 1873, 1922, 1935
gårdshus 1875
flygel 1890
Byggherre1873/75 timmergesäll J. Liljenberg, 1922/1935 A. Persson
ArkitektIngen uppgift
Kulturhistorisk värderingKulturhistoriskt värdefull byggnad / Byggnad som ingår i, eller tillsammans med andra, bygger upp en kulturhistorisk värdefull miljö
Gathus
Uthus

Gathus av obekant ålder, troligen uppfört på 1860-talet. Det var från början en envåningsbyggnad, inredd till två lägenheter och tre vindskammare.

1873 ägdes gården av en timmergesäll J. Liljenberg, som byggde om gathuset och uppförde ett gårdshus (1875) samt en flygel (1890) som bland annat inrymde en snickareverkstad.

Två genomgripande ombyggnader 1922 och 1935 gav gathuset dess nuvarande utseende. 1922 inreddes bottenvåningen till butik och övervåningen byggdes till. 1935 erhöll fasaden stora skyltfönster och körporten till gården sattes igen.


Materialet nedan kommer från en revidering av Bevaringsprogrammet från 2006.

Kulturhistorisk värdering: gatuhus och gårdshus kulturhistorisk miljö, dass på gården kulturhistoriskt värde.

Gatuhuset har byggts om och den under 1935 års ombyggnad igensatta körporten har tagits upp igen. Fasaden är utförd med putsad grå sockel, spritputsade väggar avfärgad rosa med fält av slätdragen vit puts. Utkragad takfotsgesims. Fönster och dörrar är sentida med inspiration från äldre fönster. Gårdshuset byggt i två våningar med senare inredd vind. Fasader vitputsade med dekormurad takfotsgesims och sadeltak belagt med enkupigt rött tegel, sentida takfallsfönster, kupa i västra takfallet. Gårdsflygel med putsade vita fasader och sentida loftgång, sentida tvåluftsfönster. Pulpettak lagt med rött tegel. Dasset på gården byggt i korsvirke och tegel, där timran svartmålats och teglet vitmålats, äldre dörrar som klätts med masonite, valmat pulpettak lagt med enkupigt rött tegel. Äldre spröjsat enluftsfönster. Gården är satt med sten, smågatsten och markbetong. En välbevarad representant för en byggnadskategori som från att ha funnits på nästan varje gård nu blivit mycket sällsynt och om de finns kvar så ofta i kraftigt förändrat skick.

Personliga verktyg
Namnrymder

Varianter
Åtgärder
Navigering
Verktygslåda