Bryggeriet 8

Från Bevaringsprogram
Hoppa till: navigering, sök
Bryggeriet 8. Avdelat från Bryggeriet 7
Bryggeriet 7.png
Bryggeriet 8
Information
AdressGetingevägen 3C
ByggnadsårFd packhus 1860 omb 1870, 1932.
Tvåvåningshus 1833/51.
F d butk 1870 omb 1901, 1927.
Boningshus 1860 omb 1927.
Byggherre1833 P Lundbom, 1851-60 A J Lundbom, 1901-32 Lunds Bryggeri AB
Arkitekt1927-32 Theodor Wåhlin
Kulturhistorisk värderingKulturhistoriskt värdefull byggnad
Envåningshuset
Detalj

På tomten låg tidigare en större handelsgård, se Bryggeriet. Tvåvåningshus i tegel med klassicerande, vitmålad putsfasad. De yttre fönsteraxlarna inramas av pilastrar med doriska kapitäl och kröns av gavelfält med små runda fönster. Även entrén inramas av pilastrar och en rak kornisch. Över fönsterna i bottenvåningen små rosetter och meanderbård. Under gesimsen modiljonger omväxlande med små dekorplattor. Sadeltaket klätt med gult tegel. Snidad, fernissad ytterdörr i 20-talsklassicistisk stil.

Ursprungligen var det ett envåningshus uppfört 1833. Förutom en bostad med fem kakelugnar innehöll det då en större salubod. Andra våningen byggdes på 1851 och huset försågs då med en påkostad putsfasad. I försäkringsbrevet beskrivs det: "...dekorerad med pilestrader och gesimse samt profilerade fönster och dörrinfattningar hvilka äro betäckta med järnplåt." Gatufasaden var oljemålad och övriga sidor spritputsade. Förmodligen har fasaden i stort sett sin ursprungliga utformning i behåll, vilket gör den till en av Lunds äldsta bevarade putsfasader. Efter påbyggnaden inrymde huset två lägenheter på bottenvåningen och en på övervåningen. Flygelbyggnaden på baksidan tillkom 1859. Huset har successivt moderniserats, senast i början av 1980-talet. Moderna svartmålade fönster. Interiören är moderniserad.

Envåningshuset vid Getingevägen inrymde från början två packhus och en vagnsport. 1870 byggdes det om till bostad. Tegelverandan på baksidan tillkom 1901. Byggnaden fick sitt nuvarande utseende 1932. Då byttes sadeltakets tegelbeklädnad ut mot kopparplåt och en halvrund takkupa med småspröjsat fönster och kopparklot tillkom. Gatufasaden är slätputsad, vitmålad med en fint profilerad gesims, medan gårdsfasaden är i gult tegel. De blåsvarta fönsterna med profilerad mittstolpe tillkom förmodligen 1932 liksom fyllningsdörren på gårdssidan.

Envåningshuset vid Kävlingevägen har en putsad vitmålad gatufasad. Under gesimsen konsoler av putsade tegelstenar. Sockeln klädd med brunröda klinker. Taket är klätt med rött tegel. Blåsvarta fönster. Gårdsfasad i gult tegel med gesims i rött tegel. Där finns även en äldre fyllningsdörr. Huset var ursprungligen inrett till fyra boningsrum och vissa ekonomiutrymmen. Gatufasaden fick sin nuvarande utformning 1927.

Envåningshuset i hörnet Kävlingevägen/Bredgatan uppfördes 1870 och var då inrett till en "handelsbutik" med en förstuga, och det flacka taket var klätt med zinkplåt. Gatufasad som föregående byggnad. Åt söder en skulpterad, fernissad dörr i 20-talsklassicistisk stil. Gårdsfasad i gult tegel. Där finns även en äldre fiskbensmönstrad dörr. Taket är klätt med rödmålad skivplåt. Huset inreddes till bostad 1901. Smärre förändringar av gatufasaden skedde 1927.

Under åren 1926-32 utförde arkitekten T Wåhlin ett antal ombyggnadsförslag till envåningsbyggnaderna på tomten och det var han som gav dem deras enhetliga karaktär. Efter hans ritningar byggdes vid Getingevägen en butikslokal med 20-talsklassicistisk entrédörr och småspröjsade, fernissade butiksfönster. Samtidigt tillkom en inkörsport till gården med portblad som försågs med synnerligen påkostade smidesbeslag. Det södra portbladet sitter kvar medan det norra finns magasinerat.

Från 1906 och åtminstone in på 1940-talet hyrde Lunds folkskoleseminariums hushållsförening lokaler i husen, först vid Getingevägen, från 1914 i huvudbyggnaden.

Personliga verktyg
Namnrymder

Varianter
Åtgärder
Navigering
Verktygslåda