Brunius 2

Från Bevaringsprogram
Hoppa till: navigering, sök
Brunius 2
Brunius 2.png
Brunius 2
Information
AdressMagle Lilla Kyrkogata 4
ByggnadsårGathus 1840 omb. 1960, 1980. Gårdshus 1865, resp. 1867 omb. 1874
Två gårdshus bildar ett U med gatuhuset.
Söder om gårdshuset finns en liten gräsmatta.
Längst i söder finns ett tredje gårdshus som byggts ihop med de andra med panelad passage.

Ett envåningshus av bränt tegel, slätputsat gult. Uppfördes ursprungligen som bostadshus med sju boningsrum och ett kök. Det ursprungliga tegeltaket har nu ersatts med ett av korrugerad plåt och likaså har dörren mot gatan murats igen. Gårdshusen byggdes successivt och innehöll till slut tre lägenheter med kök samt ett brygghus. Längst in på gården byggdes ett "halvhus" innehållande vedbod och avträden.

Husen har under de sista tjugo åren genomgått stora förändringar men är det enda som kvarstår i kvarteret av den småfolksbebyggelse som tidigare präglade Laboratoriegatan och Magle Lilla Kyrkogata.

Under slutet av 1800-talet lär huset, som då kallades panoptikon ha ägts av Sven Jönsson, Sven Orne (d.v.s. galt) kallad, som hyrde ut det till "löst" folk. "Det söps och var slagsmål jämt."


Materialet nedan kommer från en revidering av Bevaringsprogrammet från 2006.

Kulturhistorisk värdering: Byggnad som ingår i, eller tillsammans med andra, bygger upp en kulturhistoriskt värdefull miljö

Gatuhuset markerades i 1983 års bevaringsprogram, gårdshusen uppdaterades till svart 2009. De två gårdshusen i norr har, liksom gatuhuset, putsade socklar och fasader, socklarna i mörkgrönt och fasaderna i skarp gul. Takfoten på gårdshusen är utkragad i putsat tegel. Fasader och takfot har murats på fri hand i tegel och efter sättningar och lagningar är väggarna svagt buktande. Gårdsytan är asfalterad. Det mellersta gårdshuset är sammanbundet med det södra via en panelklädd passage under plantak. Det tredje gårdshuset, i söder, har ingen synlig sockel men putsade tegelfasader färgade i skarpt gult. Sadeltaken är lagda med svart pannimiterande plåt. Det södra gårdshusets pulpettak är lagt med svart trapetskorrugerad plåt. Det mellersta gårdshuset har en mindre utbyggnad i söder som kan ha varit ett pannhus eller brygghus. Idag finns här en hög skorsten i rött tegel. Den norra gårdens fönster är sekundära träfönster med spröjs i tre lufter med spröjs. I södra fasaden på mellersta gårdshuset finns sekundära tvåluftsfönster i trä utan spröjs, och i takkupor spröjsade tvåluftsfönster. I det södra gårdshuset finns två mindre tvåluftsfönster, troligen från 1940-talet. Sentida paneldörrar i byggnaderna. Alla snickerier är gröna.

Övrigt: Interiörerna har fri planlösning och förnyade ytskikt, takstol ej synlig. Gatuhuset ger med gårdshusen, trots förenkling av material och förnyelse av ytskikt en känsla för äldre gårdsmiljöer.

Personliga verktyg
Namnrymder

Varianter
Åtgärder
Navigering
Verktygslåda