Bromsen 6

Från Bevaringsprogram
Hoppa till: navigering, sök
Bromsen 6
P1000494.JPG
Bromsen 6
Information
AdressAlmgatan 21
Byggnadsår1959-1960
ByggherreByggmästare från Dalby
ArkitektIngen uppgift
Kulturhistorisk värderingÖvrig byggnad
P1000495.JPG

Bromsen 6-11 är alla byggda samtidigt och av samma byggmästare från Dalby. Alla byggnaderna hade tidigare garage i källarvåning med brant nedfart som i dag i samtliga fall har fyllts igen. Byggnaden är uppförd i ett och ett halvt plan i inredd vind och med källare. Den står på en slätputsad och gråmålad sockel. Fasaderna är uppförda i rött Veberödstegel lagt i löpförband med ett markerat och profilerat entréparti. Sadeltaket är täckt med enkupigt och falsat lertegel samt har brunmålat takfönster i östra takfallet. Träfönstren är vitmålade, i en luft och sentida med pivothängning och lösa mittposter. Entrépartiet har utöver sin markerade och profilerade tegelomfattning även ett brunmålat skärmtak i trä. Trädörren är även den brunmålad. En tillbyggnad har tillkommit i sydväst på byggnaden och den är klädd med brun- och gråmålad locklistpanel i fasaderna och svartmålad plåt på taket.

Fastigheten är omgärdad av ett brunmålat trästaket. Trädgården i öster är till stor del grästäckt med inslag av ett lövträd och prydnadselement. Västra delen av trädgården är avskärmad från gatan av ett brunmålat trästaket som klätterväxter tagit anspråk på. Gångarna och uppfarten är grustäckta.

Personliga verktyg
Namnrymder

Varianter
Åtgärder
Navigering
Verktygslåda