Borggården

Från Bevaringsprogram
Hoppa till: navigering, sök

År 1826 benämns detta område som åkerskifte tillhörande Genarp nr. 6 och den nuvarande tomt nr. 1 ingick i en då markerad avlång tomt med nuvarande Sandvägen reserverad för skolhus. På tomten fanns då en två-längad gård varvid en länga längs med Kyrkovägen och en längsmed tomtens östra gräns. På en karta rörande utvidgningen av Genarps kyrkogård från år 1880 är en fyrlängad gård markerad på nuvarande Borggården 2.

År 1871 genomfördes en delning av tomten varvid detta område kom att ägas av lantbrukaren Jöns Simonsson med beteckningen 6:4. År 1900 genomförs en hemmansklyvning och området kom att tillfalla Hans Olsson som 6:23 samt att den reserverande skolhusplatsen försvinner. Vid en hemmansklyvning år 1918 finns på kartan tre-längad stor gård på nuvarande Borggården 1 och övrig kvartersmark är vid den tiden fortfarande odlad åkermark. År 1954 upprättas en byggnadsplan för hela Genarp av arkitekterna Jaenecke och Samuelsson och då får Kv. Borggården sitt nuvarande utseende. Planen fastställs år 1960. År 1955 genomförs en avstyckning från fastigheten 6:90 och 6:137 bildas dvs. nuvarande Borggården 1. Under åren 1959-1964 bebyggs övriga kvarteret med små tegelklädda hus.

Fastigheter

Personliga verktyg
Namnrymder

Varianter
Åtgärder
Navigering
Verktygslåda