Bommen

Från Bevaringsprogram
Hoppa till: navigering, sök
Kvarteret Bommen
Hörnet av Prennegatan och Södra Esplanaden. Foto: Jöns Mårtensson 1904, Kulturens arkiv.
Samma gatukorsning år 1978.

Kvarteret är det västligast belägna i Nya stan. Det utgör en del av "Herr Häradshöfding Hadders Lycka" på Espmans karta från 1784. På samma karta finns markerad "en bom på strätet åt Lilla Råby". Denna bom har fått ge namn åt kvarteret. Den omnämns även av professor Nils Henrik Sjöborg i hans förteckning över stadens gatunamn från 1824: "Prenesträtet, som går till vallen, där fordom var den så kallade Blinda Bommen".

Prennegatan, som begränsar kvarteret i väster, är från medeltiden. Den har troligen fått namn efter kaptenlöjtnant Johan Adam Preen, som omkring 1670 var ägare till en gård i Paradislyckan, eller möjligen efter Hans Preen, befallningsman på Värpinge och gårdsägare i Lund på 1680-talet.

Fastigheter i kvarteret Bommen

Personliga verktyg
Namnrymder

Varianter
Åtgärder
Navigering
Verktygslåda