Bocken

Från Bevaringsprogram
Hoppa till: navigering, sök

Kvarteret Bocken (1-5) består av enplanshus uppförda på 1970-talet med källare och vidbyggt garage. Byggnadskropparna är placerade med långsidan mot gatan och med en bred remsa förgårdsmark. Fasaderna är murade i rött tegel i löpförband. Gavelrösten och garagen är klädda med lockpanel i antingen brunt, rött eller ljusgrått och de flacka sadeltaken är täckta med enkupiga svarta betongpannor. På taken finns plåthuvar för ventilation. Fönstren är huvudsakligen ospröjsade perspektivfönster eller ospröjsade fönster med imitation av 2-lufter. Entréerna har trappor av prefabricerade betongplattor och dörr med ett smalt sidoljus. Kvarteret har förändrats en del sedan det byggdes genom att det tillkommit uterum, carportar och höga plank ut mot gatan. Fasad- och taktäckningsmaterial ger dock ett visst sammanhållet intryck.

Personliga verktyg
Namnrymder

Varianter
Åtgärder
Navigering
Verktygslåda