Blekhagen 9

Från Bevaringsprogram
Hoppa till: navigering, sök
Blekhagen 9
Blekhagen 9 ostra martensgatan 13.png
Blekhagen 9, Östra Mårtensgatan 13
Information
AdressStora Tomegatan 1, Östra Mårtensgatan 13
ByggnadsårGathus 1841 omb. 1901, gårdslänga 1901
Byggherre1841 Per Sandberg, 1901 M. Lundberg
Kulturhistorisk värderingKulturhistoriskt värdefull byggnad

Gathuset har en våning och mansardtak klätt med svart plåt mot gatan och papp mot gården. Det byggdes 1841 med sadeltak men byggdes om 1901 och fick då sin mansardvåning. Fasaden har idag ett tunt lager puts och är målad gul. Gesimser och profilerade putsomfattningar är vitmålade. I bottenvåningen finns en rad små skyltfönster, i mansardvåningen fyrluftade, bruna fönster. Centralt placerad gatuentré med boardklädd brun halvfransk dörr med en fritrappa i kalksten. På gårdssidan ett runt trapptorn med platt tak.

En gårdsflygel byggdes 1901 utmed västra tomtgränsen och ersatte då en uthuslänga med stall och loge på platsen. Huset har två våningar och fasader i råd maskintegel. Fyrluftade, gröna fönster, grön parfyllningsdörr med överljusfönster, en källarhals med grön bräddörr och pulpettak med svart plåt. Vid norra gaveln finns ett uthus i omålat trä med fyra ribbdörrar och pulpettak.

Personliga verktyg
Namnrymder

Varianter
Åtgärder
Navigering
Verktygslåda