Blekhagen 6

Från Bevaringsprogram
Hoppa till: navigering, sök
Blekhagen 6
Blekhagen 6.png
Blekhagen 6
Information
AdressStora Tomegatan 7
ByggnadsårGathuset 1870, gårdshus 1896 och 1909
Kulturhistorisk värderingKulturhistoriskt värdefull byggnad

Kontors- och bostadshus i tegel med två våningar mot gatan och tre mot gården. Fasaderna med våningslist och gesims är vitmålade och sadeltaket klätt med korrugerad eternit. Tvåluftade, blåmålade fönster och mot gatan en blå lamelldörr och en brun brädport i en stickbågig öppning.

1896 byggdes en verkstadsbyggnad av tegel i en våning på gården. 1909 fick den en tillbyggnad mot söder, även den i tegel, vilken inreddes med tvättstuga och vedbodar.

1962 övertogs fastigheten av företaget Elektra och betydande renoveringar gjordes av gathus och gårdshus. Gathusets bottenvåning inreddes som kontor och de ursprungliga dörrarna och fönsterna byttes mot de nuvarande. Gårdshuset, vilket numera används som lager, byggdes till mot öster och dess fasader kläddes med vit locklistpanel.

Personliga verktyg
Namnrymder

Varianter
Åtgärder
Navigering
Verktygslåda