Blekhagen 5

Från Bevaringsprogram
Hoppa till: navigering, sök
Blekhagen 5
Blekhagen 5.png
Blekhagen 5
Information
AdressStora Tomegatan 9
Byggnadsår1869
Kulturhistorisk värderingKulturhistoriskt värdefull byggnad

Bostadshus i en våning med inredd vind och sadeltak klätt med enkupigt rött tegel. Fasader i gult, blästrat tegel och ursprunglig helfransk pardörr med fasadfyllningar och överljus. Framför denna en trestegs kalkstenstrappa. Fönster med sex rutor, betsade bågar och och kupiga glas. Mot gatan två små takkupor från 1936 och mot gården en stor kupa med balkong framför, vilken byggdes vid nyinredning av vinden 1968.

Gårdshuset som är byggt samtidigt med gathuset och då inreddes med verkstad, brygghus, vedbodar, avträden och ett boningsrum, byggdes om till bostad 1979. De ursprungliga dörröppningarna behölls och gjordes om till fönster utom i två falt där nya dörrar med liggande brunbetsad panel sattes in. Fasaden är putsad och vitkalkad och taket klätt med papp.

Personliga verktyg
Namnrymder

Varianter
Åtgärder
Navigering
Verktygslåda