Blekhagen 17

Från Bevaringsprogram
Hoppa till: navigering, sök
Blekhagen 17
Blekhagen 17.png
Blekhagen 17
Information
AdressStora Tomegatan 5
Byggnadsår1847
ByggherreSmeden J.A. Dreijer
Kulturhistorisk värderingKulturhistoriskt värdefull byggnad

Bostadshus i en våning med inredd vind. Cementputsade grå fasader och sadeltak med rött, enkupigt tegel. Fönsterna är blå med sex rutor, takkuporna nygjorda. I gatufasadens sydsida en stor, blå garageport och i husets mitt två panelklädda, blå dörrar. I gårdsfasaden två spröjsade glasdörrar och en lång takkupa i norra delen.

Ursprungligen fanns i husets södra del en genomgående port med stickbågig öppning. 1933 byttes porten mot en dörr och portgången inreddes till charkuteriverkstad med kok- och rökrum. Rökstugan flyttades året efter ut i ett gårdshus som numera är rivet och charkuterilokalerna i gathusets bottenvåning har sedan byggt om flera gånger.

1969 lades verksamheten ner och den ursprungliga portgången, sedermera charkuterilokalen blev garage. Samtidigt gjordes en lång takkupa i gårdsfasadens norra del och gårdshuset revs. 1981 gjordes ännu en ombyggnad då huset delades mitt av i två lägenheter. Två nya dörrar öppnades då i gatufasaden och garaget gjordes om till tvättstuga och cykelhus.

Personliga verktyg
Namnrymder

Varianter
Åtgärder
Navigering
Verktygslåda