Blekhagen 10

Från Bevaringsprogram
Hoppa till: navigering, sök
Blekhagen 10
Blekhagen 10.png
Blekhagen 10
Information
AdressÖstra Mårtensgatan 11
ByggnadsårGathus 1853, gårdsflygel 1859 och 1920
Byggherre1853 G. Dahlberg
Arkitekt1920 A. Persson
Kulturhistorisk värderingÖvrig byggnad

Gathus i två våningar, byggt i tegel med slätputsade, vitmålade fasader, profilerad takgesims och skifferklätt sadeltak. Bottenvåningen upptas helt av skyltfönster och portöppning och i ovanvåningen är fönsterna sexdelade med blå snickerier. Sammanbyggd med gathuset är en gårdsflygel som sträcker sig utmed östra tomtgränsen. Dess södra del, från 1854, har två våningar i tegel, slätputsade, vitmålade fasader och pulpettak. Fönster i båda våningarna är sexdelade, gröna och mot gården finns lamelldörr med en trestegs kalkstenstrappa framför. Den norra delen, från 1920, är byggd i tegel i en våning med pappklätt pulpettak. Huset används i sin helhet som cykelreparationsverkstad med lager på vindsvåningen. Grönmålade, småspröjsade fönster och tre olika dörrar. En glasdörr, en boardklädd verkstadsdörr och en ramdörr med glas till verkstadsbutiken.

Norr om verkstadslängan är tomten anlagd som trädgård med gräsmatta och fruktträd och i trädgården ligger ett litet lusthus med grå pärlspontspanel.

Ursprungligen innehöll gathuset åtta boningsrum och ett kök och från 1886 finns uppgifter om att huset fortfarande var inrett med bostäder. 1859 gjordes en tillbyggnad i två våningar inåt gården och även denna inreddes som bostad. På bottenvåningen fanns en förstuga, ett kök och en kammare och på ovanvåningen en förstuga, en spiskammare och ett kök. 1920 byggdes den norra delen av gårdsflygeln och inreddes som verkstad, sliperi och lager. Fönsterna gjordes stickbågiga med gjutjärnsspröjsar och de ursprungliga dörrarna var fyllningsdörrar med överljus.

1930 gjordes en ändring i gathusets bottenvåning enligt stadsarkitekten A. Perssons ritningar. Den innebar att de sexdelade fönsterna i bottenvåningen byttes ut mot skyltfönster och att en tidigare dubbelport med fyllningar och segmentformat överljusfönster ersattes med en rak, dubbelport med pilasterinramning. 1941 moderniserades butiksfasaden av arkitekten Hans Westman. Skyltfönsterna gjordes större och inramningen av portöppningen togs bort. Nya, enkla portar i lamellkonstruktion sattes in. Senare har portarna tagits bort helt och skyltfönsterna fått sitt nuvarande utseende.

Personliga verktyg
Namnrymder

Varianter
Åtgärder
Navigering
Verktygslåda