Biskopens lönehemman

Från Bevaringsprogram
Hoppa till: navigering, sök

Lundabiskopens lön utgjordes länge av de intäkter han kunde erhålla från ett antal jordegendomar, framförallt Helgonagården och Östra Torns by, men även fem gårdar i Stora Råby. Biskopens bönder i Ö Torn och Stora Råby erlade inga arrenden, utan var istället skyldiga att utföra dagsverken på bl a Helgonagården. Först 1856 ersattes dagsverksskyldigheten av en arrendeavgift. Vid enskiftet 1805 förlades på begäran av biskopens ombud samtliga biskopens gårdar i Stora Råby tillsammans i ett sammanhängande skifte. Helst hade han velat att det skulle ske i det nordvästra hörnet av byns marker; som låg närmast Helgonagården. Då marken där inte räckte till fick det dock ske i det nordöstra hörnet. Två av gårdarna ianspråktogs på 1970-talet för Lineros utbyggnad. Den övriga marken ägs dock ännu av kyrkan, frånsett att samtliga gårdsbyggnader 1973-96 har styckats av och sålts. Den pågående rationaliseringen av jordbruket gör dock att markerna successivt slås samman till större enheter.

Områden

Personliga verktyg
Namnrymder

Varianter
Åtgärder
Navigering
Verktygslåda