Billegården 6

Från Bevaringsprogram
Hoppa till: navigering, sök
Billegården 6
Billegarden 6.png
Billegården 6
Information
AdressGrönegatan 14
Byggnadsårgathus och flygel 1876, omb 1915, kraftigt omdanad 2000-tal
Byggherreadjunkt F. Olsson-Gadde
ArkitektIngen uppgift
Kulturhistorisk värderingByggnad som ingår i, eller tillsammans med andra, bygger upp en kulturhistorisk värdefull miljö
Billegården 6
Gård

Envåningshus med hög källarvåning. Enkel fasad i grågult tegel med sexrutade, bruna fönster. Sadeltak täckt med engelsk skiffer. Källarvåningen inrymde ursprungligen kök, packhus och ett par bostadsrum, medan den egentliga bostadsvåningen låg däröver. 1915 byggdes huset om för Skånska Centraltryckeriet, som hade sin verksamhet där till 1965.


Materialet nedan kommer från en revidering av Bevaringsprogrammet från 2006.

Kulturhistorisk värdering: Byggnad som ingår i, eller tillsammans med andra, bygger upp en kulturhistoriskt värdefull miljö

Gathuset är uppfört i en våning med hög inredd, källare. Gatuhusets sockel är klädd med ursprunglig eller äldre huggen granit, det gula teglet är murat i kryssförband med utkragad våningsskiljande tegelgesims och takfotsgesims. Fönstren i källaren är sekundära i två lufter. Fönstren i våningen är av äldre typ, spröjsade tvåluftsfönster målade i brunt. Men fönstren är ombyggda och bågarna är kopplade och karmarna har försetts med yttre lister. En entré har tagits upp i en tidigare fönsteraxel. Idag är entrén utformad i glas och bruneloxerad aluminium. Taket var tidigare lagt med engelsk skiffer men idag ligger skivtäckt svart plåt med ståndränna. Gårdshuset tillbyggt längs hela sidan och takfallet. Den äldre gårdsbyggnaden i gult tegel kan anas intill den nya gårdsbyggnaden som uppförts med fasader av liggande omålad panel och glas/aluminiumpartier. Gårdsytan är asfalterad. Gatuhusets betydelse för gatubilden är tydlig, gårdshusets betydelse är mera oklar men representerar en verksamhetsmiljö med kontinuitet från 1900-talets början då byggnaden inreddes för tryckeri.

Personliga verktyg
Namnrymder

Varianter
Åtgärder
Navigering
Verktygslåda