Billegården 21

Från Bevaringsprogram
Hoppa till: navigering, sök
Billegården 21
Billegarden 21.png
Billegården 21. Foto 1981.
Information
AdressSvanegatan 12
ByggnadsårGathus och flygel 1878, omb 1947, 1966, gårdshus 1889
ByggherreHandlande J.A. Sjöblom
Arkitekt1947 Hans Westman
Kulturhistorisk värderingKulturhistoriskt värdefull byggnad
Gårdshus
Gård

Tvåvånings bostadshus med inredd vindsvåning och frontespis mot gården. Fasaden är utförd i tidstypisk nyrenässansstil, tredelad genom det något framspringande mittpartiet. Bottenvåningen är rusticerad med vit spritputs, övervåningen slätputsad och målad i en gråvit nyans. Profilerat listverk och fönsteromfattningar artikulerar fasaden. Vid takfoten löper en markant gesims med fris av konsoler, Fönstren är i bottenvåningen stickbågiga, i övervåningen raka, försedda med tvärpost och blåmålade. Entrén har en rombmönstrad, fernissad ekport.

Smidesgallren för mittaxelns fönster och burspråket på gaveln kom till vid en ombyggnad 1947. Vid samma tillfälle fick interiören sin nuvarande utformning.

1966 inrättades huset genom en stiftelse till pensionärsbostäder.

Till fastigheten hör en rymlig trädgård med en hagtorn som vårdträd. En stallbyggnad i gult och rött tegel ligger i västra gårdssidan.


Materialet nedan kommer från en revidering av Bevaringsprogrammet från 2006.

Kulturhistorisk värdering: Byggnad som ingår i, eller tillsammans med andra, bygger upp en kulturhistoriskt värdefull miljö

F d stall som konverterats till uthus och garage. Den låga sockeln är putsad och avfärgad i grått, tegelfasaderna har lagts i gult maskinslaget tegel i kryssförband med band och takfotsgesims av rött maskinslaget tegel. De vitmålade spröjsade tvåluftsfönstren i bottenvåningen är inte ursprungliga och troligen förstorade. Garageporten i södra gaveln är klädd med grönmålad liggande panel, troligen från 1900-talets andra hälft. Lastluckan till loftet består av grönmålad stående panel. Trädgården är delvis belagd med grus och markbetong och delvis gräsmatta, växtligheten är förenklad. Den historiska stallfunktionen har betydelse för förståelsen av miljön.

Personliga verktyg
Namnrymder

Varianter
Åtgärder
Navigering
Verktygslåda