Billegården 17

Från Bevaringsprogram
Hoppa till: navigering, sök
Billegården 17
Billegarden 17.png
Billegården 17
Information
AdressGrönegatan 36, Svanegatan 6
ByggnadsårGathus 1875, omb 1938
ByggherreFd. Lantbrukaren J. Zickerman
ArkitektIngen uppgift
Kulturhistorisk värderingKulturhistoriskt värdefull byggnad
Gård

Envånings bostadshus med inredd vind (1938). Sockel av släthuggen kvadersten och slätputsad, grå fasad med profilerad gesims. Stickbågiga, gröna tvåluftsfönster, gavelentré. Sadeltak med ursprunglig täckning av svensk skiffer.

Ett målat innertak från 1800-talets senare del är bevarat i byggnaden.


Materialet nedan kommer från en revidering av Bevaringsprogrammet från 2006.

Kulturhistorisk värdering: Byggnad som ingår i, eller tillsammans med andra, bygger upp en kulturhistoriskt värdefull miljö

Gårdshusets fasader är putsade och avfärgade i gult, en utkragad takfotsgesims avslutar fasaden. Pulpettaken är lagt med enkupiga gula tegelpannor och beslagningar och hängrännor av svart plåt. Tvåluftsfönster och dörr av utformning från 1900-talets mitt, grönmålade. I väster en lägre del, troligen uthus, med delar av fasaden i korsvirke med svartmålad timra. Gården är delvis lagd med markbetongsten och delvis gräsmatta samt fruktträd och buskar. En gårdsmiljö som genom ålder, skala och utformning ter sig sammanhållen och som en tidstypisk representant för bostadsmiljöer från 1800-talets slut och 1900-tal.

Personliga verktyg
Namnrymder

Varianter
Åtgärder
Navigering
Verktygslåda