Banmästaren 1

Från Bevaringsprogram
Hoppa till: navigering, sök
Banmästaren 1
Banmastaren 1.png
Banmästaren 1
Information
AdressSankt Månsgatan 22, Svanegatan 13
Byggnadsårgathus 1863, flygel 1871
ByggherreSophia Malmros
ArkitektIngen uppgift
Kulturhistorisk värderingEj politiskt fastställt

Envåningshus uppfört av tegel och råsten med spritputsad grå sockel och slätputsad, gulmålad fasad. Gröna tvåluftsfönster och grönmålad ytterdörr. Sadeltak täckt med enkupigt rött tegel.

Huset har under många år utgjort tjänstebostad för SJ:s banmästare. En prydlig och välskött trädgård hör till fastigheten.


Materialet nedan kommer från en revidering av Bevaringsprogrammet från 2006.

Kulturhistorisk värdering: ej behandlad av bevaringskommittén, förslag rött.[bör kontrolleras]

Byggnaden är uppförd som bostadshus strax efter stambanans framdragande. Fasaderna är slätputsade och gula, men flygeln har tegelfasader som övermålats. I bottenvåningen är fönster och dörrar igensatta men av bilder i föregående program framgår att dessa inte är ursprungliga utan troligen från 1900-talets mitt. Sadeltaken är belagda med enkupigt tegel, i söder med rött tegel och i norr med gult tegel. Skorstenarna är försedda med pipor av saltglaserad keramik, troligen från Höganäs eller Skromberga.

Byggnaden som tidigare var en del av kvarteret Rosengården har avskurits från detta av Svanegatans viadukt från 1870-talet. Närheten till spåret gör användningen av byggnaden besvärlig men skiljer sig inte stort från förhållandena i kvarteren Västertull och Rosengården.

Personliga verktyg
Namnrymder

Varianter
Åtgärder
Navigering
Verktygslåda