Bagaren 2

Från Bevaringsprogram
Hoppa till: navigering, sök
Bagaren 2
Bagaren 2.png
Bagaren 2
Information
AdressSkolgatan 4
Byggnadsår1905
Byggherrebyggmästare J. Aug. Persson
ArkitektA. Nyqvist
Kulturhistorisk värderingKulturhistoriskt värdefull byggnad
Entré
Gårdshus
Fönster

Trevåningshus med renässansinfluerad utformning; tre frontespiser med voluter, i mittaxeln balkong och burspråk över porten. Fasaden är rikt dekorerad med bl a hörnkedjor, fönsteromfattningar och festonger i ljusröd sandstensimiterande puts mot gulvit botten. Ursprunglig ekport, portvalv med hög ådrad panel och stucktak. Välbevarade interiörer.


Materialet nedan kommer från en revidering av Bevaringsprogrammet från 2006.

Kulturhistorisk värdering: Byggnad som ingår i, eller tillsammans med andra, bygger upp en kulturhistoriskt värdefull miljö

Gatuhuset rödmarkerades i 1980 års bevaringsprogram, och den västra gårdsflygeln uppdaterades till svart vid den senaste inventeringen. Gårdsflygeln är byggd som ett halvhus samtidigt som och sammanhängande med gathuset. Gathuset är ett flerbostadshus i tre våningar och fasaden mot gatan är renässansinfluerad med tre frontespiser med voluter, balkong och burspråk i mittaxeln över porten. Ekporten är ursprunglig. Husets fasad mot gården liksom den västra gårdsflygeln är utförd av rött tegel i kryssförband. Den har en utstickande sockel av tegel samt takfotsfris i två steg. Fönster och dörromfattningar är stickbågiga, fönstren är av korsposttyp, och alla snickerier är rödmålade. Ingångarna har dörrblad av spegeltyp med 2-luftsöverljus av trä. Både fönster och dörrar är sekundära men de passar väl in i miljön.

Personliga verktyg
Namnrymder

Varianter
Åtgärder
Navigering
Verktygslåda