Axeln

Från Bevaringsprogram
Hoppa till: navigering, sök

Kvarteret Axeln, som består av avstyckningar från gårdarna 3 I och 41 placerade i stort sett i två parallella husrader dels längs Stationsbacken och dels öster om denna längs Mellanbacken samt två inkilade fastigheter däremellan. Tre hus längs den förstnämnda gatan har bevarats i så gott som ursprungligt yttre skick; i röd tegel med många typiska byggnadsdetaljer. I norr har två äldre fastigheter tidigare rivits och i mitten av 1980-talet givit plats för en grupp radhus. Längst i söder har en tidigare fastighet styckats i två, som under 70-talet bebyggdes med två lika enbostadshus. 1-tusen österut är av mer varierande karaktär och ålder och är nu genomgående enbostadshus. Ett har den karakteristiska röda tegelfasaden och även här finns mönsterfris och andra detaljer bevarade. Närmast stationen finns en villabyggnad med fasad av gult äldre, kanske handslaget tegel. Där inryms nu butik i nedre plan med bostad över. Därmed har fasaden förändrats något, dock inte i de huvudsakliga dragen. I kvarteret finns också ett putsat, välbevarat 1920-talshus med en viktig historisk referens då stamhemmanet funnits på fastigheten. Två ungefär jämngamla större villor vars bakgrund beskrivits i lokal-historiska arbeten finns också. Längst norrut mot centrum finns en större radhusliknande byggnad som idag förutom bostäder inrymmer flera verksamheter och där även tidigare olika affärsidkare och annan verksamhet funnits. En typisk och välbevarad villa i funktionalistisk stil finns också i kvarteret.

Fastigheter

Personliga verktyg
Namnrymder

Varianter
Åtgärder
Navigering
Verktygslåda