Avgränsning Stångby

Från Bevaringsprogram
Hoppa till: navigering, sök

Inventerad bebyggelse har avgränsats till att omfatta detaljinventering av ca 90 byggnader i Stångby stationssamhälle (Enklav 1) och ca 40 gårdar/enskilda hus i omgivande närområde. Utöver detta har ca 160 grupphus i Stångby stationssamhället (Enklav 2 och 3) översiktligt inventerats. Inventering av bebyggelsen har endast omfattat exteriören. De inventerade byggnaderna är uppförda mellan enskiftet 1812 fram till 1970-talet. Ytterligare områden med grupphusbebyggelse uppförd sedan tidigt 2000-tal behandlas inte i detta arbete. I samband med bebyggelseinventeringen ovan har även en översiktlig inventering av trädgårdar och omgivande kulturlandskap gjorts, där värdefulla och tidstypiska karaktärsdrag dokumenterats och redovisats.

Personliga verktyg
Namnrymder

Varianter
Åtgärder
Navigering
Verktygslåda