Armaturen 4b

Från Bevaringsprogram
Hoppa till: navigering, sök
Armaturen 4 Fd. Armaturen 1 & Armaturen 2
Armaturen 1.pngArmaturen 2.png
Armaturen 4
Information
AdressGasverksgatan 1 & 3A-B
ByggnadsårFd. Armaturen 1: 1890, 1896-97, tillbyggt 1906, omb 1947. Fd. Armaturen 2: 1892
ByggherreArmaturfabriken Carl Holmberg & Murare N. Grönqvist
Arkitekt1906 års tillbyggnad A.B. Jakobsson
Kulturhistorisk värderingKulturhistoriskt värdefull byggnad

Fd. Armaturen 1

1890 grundades Armaturfabriken Carl Holmberg. Den skulle framgent komma att sätta sin prägel på hela kvarteret. Från grundläggningsåret härrör gjuteriet, en envåningsbyggnad i rött och gult tegel belägen utmed järnvägen. Den tre våningar höga fabriksanläggningen i rött maskintegel och rosa övedsandsten uppfördes till sin norra del 1896 medan den södra delen blev tillbyggd 1906. För ritningarna till tillbyggnaden ansvarade stadsarkitekt A. B. Jakobsson. I samband med utbyggnaden lades den del av Västergatan igen, som hade avskurits i väster i samband med tillkomsten av järnvägen. Byggnadskomplexet har vad gäller formspråk och materialuppfattning sina förebilder i samtida amerikansk arkitektur, vilken utmärks av tunga murmassor samt ett rikt inslag av natursten i framförallt sockel samt dörr- och fönsterpartier. Fönsterbågarna är i trä eller järn, målade i antingen grönt eller gråblått. Mot Gasverksgatan hästskoformade portöppningar med ursprungliga, grönmålade ramportar. Förskjutningarna i murlivet, risaliter, ger tillsammans med miniatyrtornen, tureller, och de krönande attikaliknande murpartierna, varav ett med inskriptionen AB Armaturfabriken Carl Holmberg, fasaden ytterligare artikulering. Genom överbyggnad av gårdarna på 1920- till 40-talen har ytterligare verkstadsutrymmen erhållits. Den övre våningens fönster liksom porten mot Trollebergsvägen fick sin nuvarande utformning 1947 då även ombyggnader gjordes i interiören. Av den äldre fasta inredningen finns bevarat chefskontorets panelning och kassettak i päronträ samt en grönglaserad praktkakelugn. Vidare är verkstadslokalerna till stora delar oförändrade. Dekorativt utformade gjutjärnskolonner bär upp bjälklaget. En beskrivning av företaget från 1919 ger en god bild av hur lokalerna disponerades. Bottenvåningen var bland annat upplåten för kärnmakeri, metallgjuteri, svarvareverkstad, provning och packning av de tillverkade artiklarna samt smedja. I första våningen fanns verktygssmedja, verkstad för metallsvarvning och affärs- och ritkontor m m. Översta våningen upptogs av filareverkstad, modellsnickeri och -förråd. Arbetsstyrkan uppgick då till omkring 350 personer.

Fd. Armaturen 2

Tvåvånings tegelhus med fasad i nyrenässans. Uppfört 1892 som bostadshus idag kontor. Mot den röda tegelmuren kontrasterar den gulmålade, profilerade putsdekoren. Sadeltak med engelsk skiffer. Bruna fönster med mitt- och tvärpost.


Materialet nedan kommer från en revidering av Bevaringsprogrammet från 2006.

Kulturhistorisk värdering: ej behandlad av Bevaringskommittén, förslag rött.[bör kontrolleras]

Huset är uppfört som bostadshus i två våningar med källare. Fasaden åt gatan i hårdbränt rött tegel med lister och omfattningar av ljus puts. Dekorerad takfotsgesims i puts. Ursprungliga korspostfönster, porten sekundär i trä med glasad övre del och överljus i trådarmerat glas. Invändigt är porten igenbyggd och gården är överbyggd. Sadeltaket är enligt föregående bevaringsprogram lagt med engelsk skiffer, oklart om det ligger kvar. Byggnaderna på Armaturen 3, 4 och 5 har rivits sen den föregående inventeringen.

Personliga verktyg
Namnrymder

Varianter
Åtgärder
Navigering
Verktygslåda