Armaturen 1

Från Bevaringsprogram
Hoppa till: navigering, sök
Armaturen 1
Armaturen 1.png
Armaturen 1
Information
AdressTrollebergsvägen 1, Gasverksgatan 1
Byggnadsår1890, 1896-97, tillbyggt 1906, omb 1947
ByggherreArmaturfabriken Carl Holmberg
Arkitekt1906 års tillbyggnad A.B. Jakobsson
Port
Armaturen 1
Fönster
Inskriptionstavla från den Bjuggska gården uppsatt i Armaturfabrikens portgång. Foto Kulturens arkiv.
Interiör från järnsvarvaresalen. Foto Lina Jonn efter 1907. Armaturfabrikens arkiv.

1890 grundades Armaturfabriken Carl Holmberg. Den skulle framgent komma att sätta sin prägel på hela kvarteret. Från grundläggningsåret härrör gjuteriet, en envåningsbyggnad i rött och gult tegel belägen utmed järnvägen. Den tre våningar höga fabriksanläggningen i rött maskintegel och rosa övedsandsten uppfördes till sin norra del 1896 medan den södra delen blev tillbyggd 1906. För ritningarna till tillbyggnaden ansvarade stadsarkitekt A. B. Jakobsson. I samband med utbyggnaden lades den del av Västergatan igen, som hade avskurits i väster i samband med tillkomsten av järnvägen. Byggnadskomplexet har vad gäller formspråk och materialuppfattning sina förebilder i samtida amerikansk arkitektur, vilken utmärks av tunga murmassor samt ett rikt inslag av natursten i framförallt sockel samt dörr- och fönsterpartier. Fönsterbågarna är i trä eller järn, målade i antingen grönt eller gråblått. Mot Gasverksgatan hästskoformade portöppningar med ursprungliga, grönmålade ramportar. Förskjutningarna i murlivet, risaliter, ger tillsammans med miniatyrtornen, tureller, och de krönande attikaliknande murpartierna, varav ett med inskriptionen AB Armaturfabriken Carl Holmberg, fasaden ytterligare artikulering. Genom överbyggnad av gårdarna på 1920- till 40-talen har ytterligare verkstadsutrymmen erhållits. Den övre våningens fönster liksom porten mot Trollebergsvägen fick sin nuvarande utformning 1947 då även ombyggnader gjordes i interiören. Av den äldre fasta inredningen finns bevarat chefskontorets panelning och kassettak i päronträ samt en grönglaserad praktkakelugn. Vidare är verkstadslokalerna till stora delar oförändrade. Dekorativt utformade gjutjärnskolonner bär upp bjälklaget. En beskrivning av företaget från 1919 ger en god bild av hur lokalerna disponerades. Bottenvåningen var bland annat upplåten för kärnmakeri, metallgjuteri, svarvareverkstad, provning och packning av de tillverkade artiklarna samt smedja. I första våningen fanns verktygssmedja, verkstad för metallsvarvning och affärs- och ritkontor m m. Översta våningen upptogs av filareverkstad, modellsnickeri och -förråd. Arbetsstyrkan uppgick då till omkring 350 personer.

Personliga verktyg
Namnrymder

Varianter
Åtgärder
Navigering
Verktygslåda