Ardennern

Från Bevaringsprogram
Hoppa till: navigering, sök

Kvarteren Fjordhästen, Fullblodet & Ardennern ligger inom samma detaljplan som fastigheterna Russet och Fågelhunden som antogs 1992 som ett led av bostadsförsörjningsprogrammet. Området uppfört under slutet av 1990-/ början av 2000-talet. Kvarteret Fjordhästen (1-4), Fullblodet (1-6) och Ardennern (1-8) har en grundstruktur kring en U-formad genomfartsgata som leder igenom kvarteren och därefter är bebyggelsen placerad vid förgårdsmarken till gatan. Området visar upp mångfalden kataloghus i vitt skilda stilar med hus i 1- och 1 ½-plan med såväl trä- som putsade och tegelmurade fasader. Såväl branta sadeltak som flacka valmade sadeltak och pulpettak förekommer. Taktäckning är av lertegel eller betongtegel i olika färger och fasaderna är avfärgade i ett ganska varierande utbud av kulörer.

Fastigheter

Utvalda Fastigheter

Ardennern 9

Personliga verktyg
Namnrymder

Varianter
Åtgärder
Navigering
Verktygslåda