Apotekaren 6

Från Bevaringsprogram
Hoppa till: navigering, sök
Apotekaren 6
Apotekaren 6.png
Apotekaren 6
Information
AdressLilla Fiskaregatan 4
ByggnadsårGathus och flygel 1887-88, omb 1921
gårdshus 1851, 1888
ByggherreKöpman G.E. Olin
ArkitektSalomon Sörensen
Kulturhistorisk värderingKulturhistoriskt värdefull byggnad
Gård
Gård
Gård

Köpman Gustav E. Olin var innehavare av en gammal handelsgård i hörnet av Stortorget och Lilla Fiskaregatan, "Olin och Wittings delikatess- och kolonialvaruhandel". 1887 lät han avstycka en särskild byggnadstomt i västra delen av gården och uppförde där ett nytt affärs- och bostadshus på platsen för en äldre korsvirkeslänga. Som arkitekt anlitades Salomon Sörensen, och huset var hans första större uppdrag i Lund.

Byggnaden är uppförd i tre våningar. Fasaden i nyrenässans har horisontell betoning med rundbågiga fönster, som i de övre våningarna vilar på profilerat listverk. En svagt antydd tredelning uppnås genom att sidopartierna är något framskjutna. Mot murytans släta röda maskintegel kontrasterar en rik dekor av listverk, fönsteromfattningar och takgesims i grå cement. Fasaden är i ursprungligt skick med undantag för tre takkupor från 1921. Den misspryds dock av skyltanordningen i fasadens mitt. Port och entré har originaldörrar med rikt profilerat listverk. Även planlösning och inredning, med praktkakelugnar och snickerier, är i stort oförändrad sedan byggnadstiden.


Materialet nedan kommer från en revidering av Bevaringsprogrammet från 2006.

Kulturhistorisk värdering: Kulturhistoriskt värdefull byggnad

Gården omges helt av byggnader, i söder gatuhuset och dess flygel från 1887-88 och i nordväst det äldsta gårdshuset från 1851, i nordöst ytterligare ett gårdshus från 1888. Det äldsta huset är uppfört i en våning under sadeltak belagt med rött enkupigt tegel. Från gårdshuset utgår en mindre vinkel även den med putsade fasader men ett stort parti upptas av en port. Taket innehåller en frontespis och två sentida takfallsfönster, taket på vinkeldelen innehåller en stor ventilationshuv. Sockeln och fasaderna är putsade med en dekormurad takfotsgesims. Fönstren är inte ursprungliga men äldre, utformade som spröjsade treluftsfönster i bottenvåningen och ett mindre spröjsat tvåluftsfönster i frontespisen. Entrén är utformad som en spegelindelad pardörr med överljus. Snickerierna är grönmålade.

Det andra gårdshuset är samtida med gatuhuset och anknyter till detta i utformning och material. Det är uppfört i tre våningar med fasader i gult maskinslaget tegel i kryssförband. Lister av svagt utkragat tegel markerar våningarna. Dörrarna är sentida, fönstren i övre våningarna är ursprungliga eller äldre, utförda som tvåluftsfönster med en spröjs. Snickerierna grönmålade. Taket är ett pulpettak. Gårdsytan är belagd med smågatsten som avdelas med strängar av storgatsten.

Personliga verktyg
Namnrymder

Varianter
Åtgärder
Navigering
Verktygslåda