Ansvariga - Industrimiljö Lunds kommun

Från Bevaringsprogram
Hoppa till: navigering, sök

Henrik Borg - Lunds Stadsantikvarie

Jonas Andreasson - Lunds Stadsingenjör

Malin Sjögren - Lunds stadsarkitekt

David Foisack - Teknisk Administratör


Författare - Henrik Borg & Kristina Nilén

Bilder - Kulturen i Lund

Omslagsfoto - HB Busshållplatsen vid Rådmansvången utanför f d Å & R

Kartor ur allmänt kartmaterial, © Lantmäteriverket, Gävle. Dnr 507-99-502.

Regionmuseet Kristianstad / Landsantikvarien i Skåne

Rapport 2007:65

ISSN 1651-0933

Personliga verktyg
Namnrymder

Varianter
Åtgärder
Navigering
Verktygslåda