Annedal 2

Från Bevaringsprogram
Hoppa till: navigering, sök
Annedal 2
OVADIM11.JPG
Information
NamnFd. Diwong. Skogaholm Ceralia bakeries.
FaktaStartade på Bankgatan, flyttades i början av 1960-talet till Annedalsvägen, köpt 1965 av Marabou, 1975 av Skogaholm sen av Ceralia. Bagerilokaler och kontor. Arkitekt ursprunglig anläggning Tholén & Stenberg Byggnads AB. Tillbyggnader av A H Rump, Lundquist & Rendahl bl.a.
OmrådeÖresundsvägens företagsområde
MotivRepresentant för livsmedelindustrin. Successivt utökad anläggning ännu med pågående ursprunglig användning. Äldre skyltar synligt bevarade.

Här uppfördes i början av 1960-talet kontor och bagerilokaler för Diwongs Bageri, sedan 1975 Skogaholmsbröd AB, numera ingående i Ceraliakoncernen. Verksamheten startade på Bankgatan i centrala Lund. Diwongs var en föregångare när det gäller det skivade formbrödet, som tack vare tillsatser och konserveringsmedel hade en oöverträffad hållbarhetstid och blev en storsäljare i Skåne. Den nya placeringen av bageriet var väl vald med tanke på transporter.

placeringen av bageriet var väl vald med tanke på transporter. För ritningar till fabriken stod Tholén & Stenberg Byggnads AB, Göteborg. Bageriet utgjordes i huvudsak av en låg bred produktionshall med flackt sadeltak och fasader klädda med rött tegel. Fasaderna är välbevarade liksom det ursprungliga entrépartiet. I västra delen fanns en uppstickande byggnadsdel för siloanläggning. Denna var troligtvis putsad från början, men kläddes redan 1966 med plåt enligt ritningar av Aage Harald Rump. På denna silo placerades en stor skylt som bekräftade Diwongs verksamhet på platsen. Skylten sitter ännu kvar, men har fått sällskap av Skogaholmsbröd. Ett föredömligt enkelt sätt att bevara och synliggöra industrihistoria på.

1972 utfördes ombyggnader i anläggningen efter ritningar av arkitekterna Yngve Lundquist och Hans Rendahl. Efter bara några år var det dags för en omfattande om- och tillbyggnad. Diwongs hade då köpts upp av Skogaholms Bröd AB, från att sedan 1965 ha ägts av Marabou AB. Anläggningen expanderade då kraftigt norrut, med en låg och bred produktionshall klädd med rött fasadtegel och försedd med flackt, papptäckt sadeltak. En tillbyggnad utfördes även åt söder. Denna fasad fick svart fasadbeklädnad. Ritningar till de nya byggnadsdelarna är framtagna 1976 av arkitektkontoret vid FO Pettersson & Söner Byggnadsaktiebolag KB, Göteborg. Ytterligare tillbyggnader har gjorts sedan dess, bl a annat utvändiga silos 1992.

Personliga verktyg
Namnrymder

Varianter
Åtgärder
Navigering
Verktygslåda