Ankaret 1

Från Bevaringsprogram
Hoppa till: navigering, sök
Ankaret 1, Byggnad 3
P1000152.JPG
Ankaret 1
Information
AdressMejerigatan 4A-E samt Mejerigatan 6A-B
ByggnadsårRunt 1900-talet, uppskattningsvis. Om- och tillbyggt 1950-talet
ByggherreIngen uppgift
ArkitektÍngen uppgift

Ankaret 1 består av de tre byggnaderna på adresserna Mejerigatan 4A-E och Mejerigatan 6A-B. Byggnaderna kommer beskrivas utifrån numren 1-3 och kommer börja från söder och gå mot norr.

Byggnad 1

Byggnaden är troligtvis uppförd runt sekelskiftet 1900. Den är ombyggd och tillbyggd i omgångar över de drygt hundra åren den funnits. Tidigare var det järnhandel i bottenvåningen och bostad på första våningen som då förmodligen var en inredd vind ursprungligen. Järnhandeln drevs under en period av Truls Magnusson vid mitten av 1900-talet.

Byggnaden är i dag i två plan med inredd vind och källare, men uppfördes från början i en våning med hög sockel och en frontespis mot gatan. Fasaderna var av oputsat tegel och i ett namnfält på bottenvåningen kunde man läsa ”Jernhandel” och på gaveln stod ”Jern & tapet…”. Huset byggdes till på 1950-talet. Sockeln är slätputsad och omålad och förmodligen av natursten i äldsta delen och gjuten betong i tillbyggnaden. Fasaderna är slätputsade och vitmålade med en murad konstruktion. Dörromfattningen är dekorerad med rött synligt tegel. Sadeltaket är täckt med enkupiga tegelpannor och har en stor takkupa mot gatan, tre pivothängda takfönster i öster samt en murad tegelskorsten med gjuten krona i nock. Tillbyggnaden på baksidan har ett flackt tak som har funktionen som balkong/uteplats med plåttäckta räcken. Verksamhetslokalens fönster är stora, med två glas och aluminiumkarm. Lägenheternas fönster varierar mellan en- och tvålufts, med lösa spröjsar eller utan, med ickecentrerad och centrerad mittpost och trä och aluminium. Alla är dock vitmålade. Entrédörren till butiken är indragen, av aluminium och med stort glasparti. Trapphusets dörr är i oljad ek med glasparti med tvärgående fasta spröjs och mässingsbeslag. Lägenheterna med ingång på baksida (i öster) har sentida, vitmålade trädörrar med speglar och lunettfönster.

Trädgården är omgärdad åt söder och angränsande fastigheten Ankaret 3 av det trästaket som beskrivs till den fastigheten och av bäcken i öster. Trädgården är till största delen grästäckt. Norra delen mot byggnad 2 är täckt av mackadam och utgör parkering för bil och cykel. Gårdsbrunnen och delar av ett äldre smitt rabatträcke finns bevarat. Ett stort kastanjeträd finns ner mot bäcken och en del ungträd finns planterade runt grästäcket. Bland annat enbuskar och almträd.

I en artikel i Veberödsaktuellt beskriver Erik Larheden att järnhandeln på 1910-talet drevs av Otto Persson med sonen Arvid som 1925 övertog en järnaffär i Everlöv. Truls Magnusson startade då som biträde och tog över efter Otto Perssons bortgång 1933. Larheden startade som biträde 1933 och stannade till 1938. Då var sortimentet inriktat på lantbruksverksamhet, man sålde även tapeter, färg, linolja, jakt och presentartiklar, spisar kaminer, grytor och hushållsartiklar.

Byggnad 2 - Uthus

Byggnaden är troligtvis uppförd ungefär samtidigt som de andra byggnaderna vid sekelskiften 1900. Uthuset är i dag i relativt dåligt skick på grund av eftersatt underhåll. Byggnaden är uppförd i ett plan på naturstensgrund med en mindre källare. Naturstenssockeln är slätputsad och omålad. Fasaderna är av rött Veberödstegel lagt i kryssförband med raka- och stickbågar ovan fönstren. Östra delen av byggnaden och gavelröstena är täckta med brunmålad locklistpanel. Sadeltaket är täckt med korrugerad plåt vilken är målad vit åt söder och svartmålad åt norr. Den murade skorsten av tegel sitter i nock och har en gjuten krona, i det södra takfallet finns två mindre plåtklädda skorstenar. Tvåluftsfönstren av trä är vitmålade och har fasta spröjsar, med vitmålad markerad omfattning i panelfasaden. Tre brunmålade trädörrar med mässingsbeslag finns i södra fasaden samt en stor pardörr i rödmålad plåt vilken är anpassad efter den tidigare verksamheten finns i gaveln. Ett uthus/utedass klätt i locklistpanel är även det bevarat på södra fasaden.

Byggnad 3 - Verksamhetsbyggnad

Envånings verksamhetsbyggnad kopplad till stationssamhället, avfasat hörn och krenelerad fasad mot sydväst. Troligen byggd cirka år 1900, putsade fasader, norra fasaden traditionella fönstervalv i stickbåge, fönster och dörrar sentida, Valmat sadeltak belagt med sinuskorrugerad plåt, två tegelskorstenar avklippta. Markerad sockel i puts. Takfotsgesims. En lägre del under plantak adderad i södra långsidan.

Trädgården är som nämndes till byggnad två. En rad av lövträd är planterad åt norr förmodligen för att markera den tidigare fastighetsgränsen. Flera av träden är dock avverkade.

Personliga verktyg
Namnrymder

Varianter
Åtgärder
Navigering
Verktygslåda