Altona 6

Från Bevaringsprogram
Hoppa till: navigering, sök
Altona 6
Altona 6.png
Altona 6
Information
AdressKlostergatan 4
ByggnadsårGatuhus 1875, omb omkr 1900
gårdshus 1875/1895
ByggherreMurmästare H. Ekelund
ArkitektMurmästare H. Ekelund
Kulturhistorisk värderingKulturhistoriskt värdefull byggnad
Gård
Gård
Gård

Trevåningshus med rikt dekorerad fasad i nyrenässans. Bottenvåningen har grovt rusticerad puts, de övre våningarna rödmålat tegelmurverk med ornament i kontrasterande grå puts. Fönstren inramas av kannelerade pilastrar och kröns av raka kornischer. Mellanvåningens fönsterbröstningar pryds dessutom av plattor med ansiktsmasker och i mittaxeln av balustrar. Mittaxeln har tre smala rundbågsfönster i grupp. Övriga fönster är raka och uppdelade i sex rutor med grönmålade bågar. En fris med ranka löper mellan bottenvåningen och andra våningen.

Fasaden kröns av en kraftigt profilerad gesims, konsoler och rosetter samt under denna en fris med festonger.

Bottenvåningens skyltfönster hade ursprungligen mindre format. Nuvarande utformning är från början av 1900-talet.


Materialet nedan kommer från en revidering av Bevaringsprogrammet från 2006.

Kulturhistorisk värdering: Byggnad som ingår i, eller tillsammans med andra, bygger upp en kulturhistoriskt värdefull miljö

Halvhus i en våning med källare. Fasad av tegel som målats vitt. Tvåluftsfönster med spröjs av äldre utförande, sentida dörr med spegelindelning och överljus, snickerierna grönmålade. Pulpettak belagt med. Nu lager. De äldre gårdshusen i vinkel, gathuset och ett sentida fjärde gårdshus sluter en liten gård belagd med smågatsten. De äldre gårdshusen möter varandra i vinkel med fas som är karakteristisk för byggnadstiden, alltså inte rät vinkel.

Personliga verktyg
Namnrymder

Varianter
Åtgärder
Navigering
Verktygslåda