Altona 3

Från Bevaringsprogram
Hoppa till: navigering, sök
Altona 3
Altona 3.png
Altona 3
Information
AdressKyrkogatan 11
ByggnadsårGathus och flyglar 1904-06, omb 1926
ByggherreSkånes Enskilda Bank
ArkitektSalomon Sörensen
Kulturhistorisk värderingKulturhistoriskt värdefull byggnad
Gård
Gård

Fyravåningshus med mäktig och tung fasad; bottenvåning i rustikt huggen sandsten och däröver murverk i dovt rött helsingborgstegel. Överst kröns fasaden av en balustrad i sandsten. Mittaxeln betonas genom två kraftiga balkonger med balusterräcken samt fönsteromfattningar av sten. De övriga fönstren är raka med mitt- och tvärposter av sten utan framträdande omfattningar.

I den ursprungliga planen låg bankens utrymmen till höger om entrén och till vänster låg postkontor. Även andra våningen upptogs av banklokaler, medan de översta våningsplanen inrymde två mycket stora lägenheter. Av ursprunglig inredning återstår framför allt entrén med trappa av vit marmor och mitträck av skulpterad sandsten, boaserade väggar, kassettindelat stucktak och rikt spröjsade ekdörrar med fasettglas. Huset har varit kommunal förvaltningsbyggnad sedan 1926.


Materialet nedan kommer från en revidering av Bevaringsprogrammet från 2006.

Kulturhistorisk värdering: Byggnad som ingår i, eller tillsammans med andra, bygger upp en kulturhistoriskt värdefull miljö

Sockel slät grå puts. Fasader i gul spritputs med släta omfattningar. Enkla gesimser mellan sockel och bottenvåningens fönster samt mellan andra och tredje våningen. Väggen avslutas med en putsad utkragad takfotsgesims. Ursprungliga fönster i korspostindelning, vitmålade. Äldre, troligen ursprunglig spegeldörr i lackat trä i östra gaveln, glas i överdel. Flackt sadeltak belagt med grön plåt eller ärgad koppar. Tre våningar och källare. Gårdshus som i formspråk anknyter till utformningen av gatuhusets fasta gårdsflyglar men i enklare utförande, puts istället för verblendertegel.

Personliga verktyg
Namnrymder

Varianter
Åtgärder
Navigering
Verktygslåda