Altona 2

Från Bevaringsprogram
Hoppa till: navigering, sök
Altona 2
Altona 2.png
Altona 2. Foto 1981.
Information
AdressStora Gråbrödersgatan 16
Byggnadsår1915-18
ByggherreSkånska Hypoteksföreningen
ArkitektI.G. Clason
Koordinater 55°42′17″N 13°11′33″E / 55.7047°N 13.1924°E / 55.7047; 13.1924
Lunds intrakartaLänk
Kulturhistorisk värderingKulturhistoriskt värdefull byggnad
Port
Interiör från Stora Samlingssalen
Huset vid Stora Gråbrödersgatan
Innergård

När Skånska Hypoteksföreningen 1914 beslöt att uppföra ett nytt hus lät de ansvariga uppgiften gå till Isak Gustaf Clason, en av landets då mest ansedda arkitekter. På 1890-talet hade Clason initierat en arkitekturströmning som vände sig mot tidens överdekorerade putsarkitektur och förespråkade användningen av äkta material, helst natursten i fasaderna. Med Hypoteksföreningen som byggherre gavs möjlighet att förverkliga dessa exklusiva avsikter.

Två äldre tomter lades samman till en med sträckning över kvartersbredden. Huvudbyggnaden förlades vid Kyrkogatan och en något lägre trevåningsbyggnad vid Stora Gråbrödersgatan. Genom en flygellänga i norra tomtgränsen förbinds de två husen, och ett kringbyggt gårdsrum bildas. Byggnaderna utgör en funktionell enhet.

Huvudfasaden mot Kyrkogatan är utförd i grå släthuggen ignabergakalksten och har en sluten, nästan fästningslik karaktär. Bottenvåningen har skarpt utskurna gallerförsedda fönster och rundbågig port. De övre våningarna har smala, höga rundbågiga fönster, grupperade tre och tre och inramade av kolonetter. Den översta våningens fönsterrad ligger indragen bakom ett genomgående kolonettgalleri. Överst avslutas muren med krenelering.

Komplexet i dess helhet inreddes för Hypoteksföreningen. I bottenvåningen förlades expeditionslokaler, kontorsrum och väntrum för allmänheten, i mellanvåningen plenisal, sal för bolagsstämma, direktörsrum samt ordförandens sovrum. En rad rum för övriga ledamöter ligger i flygeln. Översta våningen inrymmer direktörsbostad. Matsalar, personalrum och kök förlades i huset vid Stora Gråbrödersgatan. Alla inredningsdetaljer, såsom snickerier och smidesdetaljer, ritades av Clason själv, och det mesta är ännu intakt. Speciellt påkostad ar inredningen i stora samlingssalen, som har hög ekpanel, öppen spis och ett tunnvälvt tak med rik dekor i stuck.

Gathuset vid Stora Gråbrödersgatan är präglat av nationalromantiken. Fasaden är slammad med tunt kalkbruk, som låter murverket lysa igenom. I övrigt består den enda artikuleringen av tre grunda rundbågsnischer i mellanvåningen. Fönstren ar småspröjsade och placerade i vägglivet. Gården nås genom en körport med vitputsat tunnvalv. Flygellängans bottenvåning är utformad som en arkad, ursprungligen avsedd för staller men nu ombyggd till garage. Gårdsplanen har stensättning av storgatsten och är planterad med en ek.

Personliga verktyg
Namnrymder

Varianter
Åtgärder
Navigering
Verktygslåda