Administrationsbyggnad (Vipeholm)

Från Bevaringsprogram
Hoppa till: navigering, sök
Vipeholm
Vipeholm administrationsbyggnad.png
Administrationsbyggnad
Information
NamnAdministrationsbyggnad
Byggnadsår1934-35
ArkitektHjalmar Cederström

Fasader med tunt pålagd, nu gulmålad puts och vitmålade detaljer. Valmat sadeltak med rött tegel. Kvaderindelade hörnlisener och trappad gesims med tandsnittsfris. Centralt placerad entré i djup, rundbågad smyg med fältindelade väggar. Påkostad omfattning med kvaderindelade "lisener" och dekorativ slutstensmarkering. Fernissad dörr med spröjsad överdel. Över entrén ett fönster med putsomfattning och på taket en kupa. Vitmålade sexrutsfönster, fyralufts på bottenvåningen och tvålufts på övervåningen. På baksidan, nära gavlarna, entréer med pilastrar och över dem något försänkta, rundbågade fält med slutstensmarkeringar. Däröver höga trapphusfönster med gavelfält och fönsterbänkar i profilerat listverk. Envåningsdelarna vid gavlarna tillkom 1949, troligen med Cederström som arkitekt. De har flacka valmade järnplåtstak. På taken balkonger med dekorativa järnräcken.

Från huvudentrén kommer man genom en kort gång in till en liten åttakantig, valvbetäckt hall varifrån mittkorridoren utgår. I varannan valvkappa dekorationsmålningar. På bottenvåningen fanns expeditions- och kontorslokaler och på övervåningen bostäder för sysslomannen och underläkare. Sedan 1984 hyrs byggnaden av Skånes idrottsförbund.

Personliga verktyg
Namnrymder

Varianter
Åtgärder
Navigering
Verktygslåda