A-pav. för lugna och halvlugna kvinnor, B-pav. för osnygga och halvoroliga kvinnor, A-pav för lugna och halvlugna män samt B-pav. för osnygga och halvoroliga män

Från Bevaringsprogram
Hoppa till: navigering, sök
Hunnerup 1
Paviljong 45.png
Paviljong 45
Information
Namn42 A-pav. för lugna och halvlugna kvinnor, 44 B-pav. för osnygga och halvoroliga kvinnor, 45 A-pav för lugna och halvlugna män samt 47 B-pav. för osnygga och halvoroliga män
AdressVästra Sjukhuset
Byggnadsår1887-91, nr 44 1893-95, omb alla 1964, nr 44 & 47 1986 och nr 45 1991
ArkitektAxel Kumlien, 1964 Klas Anshelm, 1986 Peter Torudd, 1991 Jan Bergfelt
Pav. 42. Baksida utan tillbyggnad.
Pav. 47. Baksidan med tillbyggnad.

De fyra paviljongerna var från början likadana förutom att den lite yngre 44:an fick något längre flyglar. Byggnaderna har en H-formad plan, med mittparti i tre våningar och sidoflyglar i fyra. In mot borggården markeras sidoflyglarna endast som kraftiga sidorisaliter. Gavelfasaderna artikuleras av utskjutande trapphus. I fasaderna hålls 2:a och 3:e våningen samman till en enhet, medan bottenvåningen har gjorts hög och 4:e låg. Mot borggården är fönsterna i mittpartiet grupperade tre och tre och mittaxeln markerades av en numera igenmurad entré med påkostad tegelomfattning som även inneslöt två smala, flankerande fönster. Till dörren ledde en dubbeltrappa med en inbyggd källardörr i mitten. Källarentréer fanns även på sidorisaliterna.

I varje paviljong fanns två åtskilda avdelningar anordnade enligt den s k vertikalprincipen med avdelningens olika delar över varandra. I de höga källarna med kryssvälvda tak låg matsalarna. I mittdelen fanns stora salar som gick över hela husets bredd. På bottenvåningen låg dagrummen och däröver två våningar med sovsalar. Vinden hade sadeltak med stora takkupor, och där var arbetssalarna inredda. Mellan de bägge avdelningarna fanns på varje våning personalens bostadsrum. I flyglarna fanns på 4:e våningen sovsalar och i övrigt isoleringsrum och badrum.

De bägge A-paviljongerna (42 och 45) fick vardera en flygel förlängd och utrustad med trapptorn 1918-21. (Arbetena låg nere större delen av 1920 pga en arbetsmarknadskonflikt.) Till det yttre är tillbyggnaderna svåra att skilja från resten. Enligt uppmätningsritningar 1937 hade personalrummen då flyttats ut från avdelningarna, ut i flyglarna och upp på vindarna. I byggnad 44 installerades S:t Lars första hiss 1932.

Sedan nya vårdpaviljonger tillkommit inom den östra delen genomgick de fyra byggnaderna i början av 60-talet en omfattande renovering och modernisering efter ritningar av Klas Anshelm. De stora sovsalarna delades av nya mittkorridorer. De småspröjsade fönsterna ersattes av 6-rutade och entréerna från borggården murades igen. Mittdelarna försågs med branta mansardtak och flera av husen fick balkonger.

I mitten av 80-talet tömdes paviljongerna på patienter varefter byggnaderna överfördes till ett av landstinget nybildat bolag, Ideon Industripark AB, som efter ombyggnad skulle hyra ut lokalerna till företag. Paviljong 44 har byggts om i etapper. På gavlarna uppfördes glasade vindfång med skärmtak burna av limträsbalkar. För Scientific Lab Glas AB uppfördes längs hela baksidan en tegelklädd länga, förbunden med huvudbyggnaden av två gångar. I huset finns ytterligare sex företag av lite blandad karaktär. Paviljong 47 har fått likadana vindfång som 44:an. Baksidan har klätts in i en 1-2 våningar hög glashall, avslutad med en fönsterlös tegelbyggnad, för A B P Sweden AB. Även Gfk Sverige AB hyr ett par våningar i huset. Även paviljong 45 har fått vindfång på gavlarna, denna gång med glas i ett ramverk av grön aluminium och med en komplicerad takkonstruktion. Av de fem olika företagen i huset har flera medicinsk anknytning. Paviljong 42 står än så länge tom.

Personliga verktyg
Namnrymder

Varianter
Åtgärder
Navigering
Verktygslåda