Östra skolhuset

Från Bevaringsprogram
Hoppa till: navigering, sök
Stadsäga 956
NamnÖstra skolhuset, f.d. folkskolan
Byggnadsår1860
ByggherreSankt Peters Klosters församling

Skolhus i en våning och murat i rött maskintegel. Sadeltak med grå eternitplattor. Gröna fönstersnickerier. Långsidan mot norr utökad 1953 genom röd tegelbyggnad.


Materialet nedan kommer från en revidering av Bevaringsprogrammet från 2006.

Kulturhistorisk värdering: Kulturhistoriskt värdefull byggnad

Skolbyggnaden är uppförd på en sockel av grovt tuktad natursten, fasaderna av handslaget gult tegel lagda i kryssförband med formtegel vid sockelanslutning och takfotsgesims. Fönstren markeras med utkragat tegelskift. Sadeltaket lagt med enkupigt rött tegel, skorstenarna avklippta. Dörrbladen sentida och fönstren ej ursprungliga men utförda som spröjsade tvåluftsfönster med gröna snickerier. Några fönster blinderade i södra fasaden. I norr utgår en fast flygel med putsade fasader under ett flackt sadeltak. En flygel i detta läge kan ses redan på en karta från 1875, men troligen är denna förnyad eller kraftigt ombyggd eftersom dagens flygel ger intryck av byggnadsskick från 1900-talets mitt. Interiör ej undersökt. Skolgården är asfalterad.

Skolbyggnaderna har en stor betydelse som vittnesbörd om utvecklingen av skolväsendet och för förståelsen av att Sankt Peters Klosters församling, trots den geografiska närheten, inte samordnades med Lunds stad förrän under 1900-talet.

Personliga verktyg
Namnrymder

Varianter
Åtgärder
Navigering
Verktygslåda