Öresundsvägens företagsområde - Spoletorp UV - Industrimiljöer i Lunds kommun

Från Bevaringsprogram
Hoppa till: navigering, sök
Raffinaderiet 1
STRaffIM8.JPG
Kv. Raffinaderiet innan rivning
Information
NamnFd sockerbruket, fd Salanders
FaktaSockerbruket anlagt 1888 i en nedlagd snickerifabrik. Huvudsakligen uppfört mellan 1890-1910. Omdanades efter ritningar av Mogens Mogensen på 1940-talet med bl.a. partiell fasadinklädnad.
OmrådeSpoletorp
MotivEn av Lunds större äldre industrier med delvis bevarad omsorgsfull arkitektonisk utformning. Tidstypiska fasader i gult tegel med dekorativa inslag av rött tegel. Här finns även en ovanlig magasinsbyggnad i trä ritad 1897 idag inklädd i plåt. Miljön är en av Lunds allra mest tydliga äldre industrimiljöer, en som bevarar intrycket av en stor arbetsplats och har historisk tyngd i form av sockerbruksepoken och den efterföljande textilepoken. Strukturen är välbevarad och fasaderna präglas av de förändringar som skedde under tiden som textilfabrik. Stora delar av exteriören kan förmodligen återställas till ett äldre, estetiskt mera lättillgängligt utseende genom framtagande av delar av de äldre fasaderna, gårdsfasaderna är bevarade i tegel med enstaka gjutjärnsfönster.
Förlaget 3
OVFLIM4.JPG
Förlaget 3
Information
NamnFd. Gleerups
FaktaArkitekt Klas Anselm, 1961. Uppfört för AB CWK Gleerups bokförlag. Innehöll urpsrungligen bokbinderiverksamhet, kontor, utställningsrum och lager.
OmrådeÖresundsvägens företagsområde
MotivArkitektoniskt/arkitekturhistoriskt intressant byggnad, representant för förlagsindustrin. Relativt välbevarad.
Separatorn 1
OVSEIM5.JPG
Tetra Pak
Information
NamnFd. Rudelius & Boklund/AB Separator/Alfa-Laval
FaktaÄldsta kvarvarande byggnader från 1939, arkitekt Mogens Mogensen. Flera intressanta utbyggnadsskeden därefter, bl a Alfa Lavals nya huvudkontor från 1959, arkitektfirman Winberg & Högstedt.
OmrådeÖresundsvägens företagsområde
MotivTillhör den äldsta industrietableringen i området. Intressant utveckling från tung verkstadsindustri, förenat med revolutionerande innovationer i form av mjölksepartorn respektive plattvärmeväxlare, till förpackningsindustri.
Värmeväxlaren 3
OVVVIM1.JPG
Värmeväxlaren 3
Information
NamnPlattvärmeväxlarverkstaden, Alfa laval
FaktaUppförd 1965, efter ritningar utarbetade av Svenska Industribyggen AB Arkitektkontor. Tillkommen i etapper.
OmrådeÖresundsvägens företagsområde
MotivRepresentant för ett expansivt och intressant skede i Alfa Lavals utveckling. Tidstypisk verkstadsbyggnad i den storindustriella skalan, ursprungligen uppförd för tillverkning av plattvärmeväxlar.
Kugghjulet 4
OVKHIM11.JPG
CEPA Stålpressnings AB
Information
NamnCEPA Stålpressnings AB
FaktaBeläget invid det upprivna industrispåret. Tidigare tillverkning av bl a kugghjul, Clioverken AB. Sedan 1984 CEPA. Äldsta byggnaderna från 1940-talet.
OmrådeÖresundsvägens företagsområde
MotivRepresentant för den tunga verkstadsindustrin, som tidigare präglat Öresundsvägens industriområde. Områdets enda bevarade industriskorsten.
Kugghjulet 1 och 3
OVKHIM19.JPG OVKHIM24.JPG
Kugghjulet 1 & 3
Information
NamnUrspr AB Eiker, Fd. Beijer byggmarknad
FaktaSamtidigt planerad och uppförd industrianläggning för maskinfabriken AB Eiker, som tillverkade bl a snöplogar och sopmaskiner. Arkitekt Sven B Olsson, 1969-70.
OmrådeÖresundsvägens företagsområde
MotivRepresentant för verkstadsindustrin, tidstypisk anläggning från 1970, bl a med bevarade traverser.
Länsmannen 4
OVLMIM21.JPG
Länsmannen 4
Information
NamnUrspr Kontorsbyggnad för AB Svenska stenbeläggningar, idag flera olika hyresgäster.
FaktaUppfört 1966/67, arkitekt Aage Harald Rump. AB Svenska stenbeläggningar ägde då även angränsande tomt intill industrispåret, vilket sannolikt var anledning till kontorets placering.
OmrådeÖresundsvägens företagsområde
MotivArkitektoniskt/arkitekturhistoriskt intressant.
Länsmannen 3
OVLMIM19.JPG
Länsmannen 3
Information
NamnLunds snickeri
FaktaTidig etablering i området, i lokaler ritade av Ingeborg hammarskjöld-Reitz arkitektkontor 1946. Anpassad tillbyggnad av anläggningen i sen tid. Kontinuerlig verksamhet sedan dess.
OmrådeÖresundsvägens företagsområde
MotivRepresentant för småindustri/hantverk. Inleder efterkrigstidens expansion i industriområdet. Den ursprungliga byggnaden tidstypisk och välbevarad.
Länsmannen 1
OVLMIM10.JPG
Inpac AB
Information
NamnInpac AB
FaktaÄldsta byggnaden på tomten (från 1948) var urspr förrådsbyggnad för AB Svenska stenbeläggningar, numera inkorporerad i Inpacs anläggning. Förpackningsföretaget Inpac AB, hette vid bildandet 1946 Svenska AB Ivers Lee och är liksom Tetra Pak ursprungligen en utlöpare från Å & R. Kontorsbyggnad från 1980-talet.
OmrådeÖresundsvägens företagsområde
MotivÄnnu en representant för den för Lund så betydelsefulla förpackningsindustrin. Anläggningen innehåller delvis äldre byggnader med orörda tegelfasader, belägna invid det upprivna industrispåret.
Töebacken 7
OVTBIM5.JPG
Töebacken 7
Information
NamnUrspr produktionshall för Harry Karlssons byggnadsindustri AB.
FaktaRitad 1956, arkitekt Lennart Sandin. Här tillverkades Lunnavillan. Byggnaden avkortad i östra delen.
OmrådeÖresundsvägens företagsområde
MotivRepresentant för byggnadsindustrin. Koppling till en av de mest namnkunniga byggmästarna i Lund, Harry Karlsson, även verksam nationellt. Välbevarat uttryck trots reducering, tidstypisk arkitektur.
Annedal 2
OVADIM11.JPG
Information
NamnFd. Diwong. Skogaholm Ceralia bakeries.
FaktaStartade på Bankgatan, flyttades i början av 1960-talet till Annedalsvägen, köpt 1965 av Marabou, 1975 av Skogaholm sen av Ceralia. Bagerilokaler och kontor. Arkitekt ursprunglig anläggning Tholén & Stenberg Byggnads AB. Tillbyggnader av A H Rump, Lundquist & Rendahl bl.a.
OmrådeÖresundsvägens företagsområde
MotivRepresentant för livsmedelindustrin. Successivt utökad anläggning ännu med pågående ursprunglig användning. Äldre skyltar synligt bevarade.
Annedal 4
OVADIM3.JPG
Information
NamnUrspr kontorshus för L.B.A.
FaktaArkitekt karl Koistinen, ritades 1969. Ombyggd till bilhall under 1980-talet, vilket innebar viss förvanskning.
OmrådeÖresundsvägens företagsområde
MotivUppseendeväckande arkitektur.
Gustavshem 5
OVGHIM1.jpg
Champions mek Verkstad
Information
NamnChampions mek verkstad
FaktaMindre mekanisk verkstad, grundad 1968 i ett skjul vid Trollebergsvägen. Kontinuerlig verksamhet sedan anläggningens uppförande 1970, tidstypisk med sin eternitklädsel. Ritningar av Skandinaiska eternit AB.
OmrådeÖresundsvägens företagsområde
MotivDen senast etablerade mekaniska verkstaden i Lund. Oförändrad, tidstypisk arkitektur.
Virket 5
OVVIIM13.JPG
Fd. "Vespa-Månsson"
Information
Namn”Vespa-Månsson”
FaktaVerksamhetslokal med bostad, ritad av byggnadsingenjör C Persson 1954.
OmrådeÖresundsvägens företagsområde
MotivRepresentant för karaktärsdraget kombinerat boende och verksamhet, vanligt i äldre industriområden, främst ute i byarna. Tidstypisk 1950-talsarkitektur.
Måsen 16
OVMAIM3.JPG
Måsen 16
Information
FaktaCentral Verkstadsskola, arkitekt Mogens Mogensen 1956
OmrådeÖresundsvägens industriområde
MotivNoggrann arkitektonisk utformning som är välbevarad till struktur och exteriör med synlig stomme och kopparbeslaget sågtandsformat tak med norrljus. En tidstypisk anläggning med läsbar funktion och konstruktion.
Personliga verktyg
Namnrymder

Varianter
Åtgärder
Navigering
Verktygslåda