"Soltält"

Från Bevaringsprogram
Hoppa till: navigering, sök
Vipeholm
Vipeholm soltalt.png
"Soltält"
Information
Namn"Soltält"
Byggnadsår1935
ArkitektHjalmar Cederström

Till var och en av de äldre vårdpaviljongerna hörde två rastgårdar som var försedda med varsitt "soltält" i trä. De var helt identiska frånsett att de till paviljong B-D låg ihopbyggda två och två medan de till paviljong A var friliggande. Det är också de bägge senare som har flyttats till ett läge strax öster om gamla idrottsplatsen medan de övriga har rivits.

Den ena har kvar sitt ursprungsutseende med ett valmat sadeltak och väggar av locklistpanel. Två av väggarna är till större delen öppna och har ett lågt räcke mellan doriska träkolonner. Invändigt finns väggfasta bänkar och innertaket är klätt med locklistpanel. Den andra har gjorts om till förrådsskjul men är förmodligen lätt återställbar.

Personliga verktyg
Namnrymder

Varianter
Åtgärder
Navigering
Verktygslåda