Thomander 29 och 28

Från Bevaringsprogram
Version från den 7 februari 2011 kl. 11.00 av Bevaringsprogrammet (Diskussion | bidrag)

(skillnad) ← Äldre version | Nuvarande version (skillnad) | Nyare version → (skillnad)
Hoppa till: navigering, sök
Thomander 29 och 28
Thomander 29.png
Sandgatan 6. Foto Lars Vestrup. Kulturens arkiv
Information
AdressSandgatan 6, Tomegapsgatan 1
ByggnadsårSandgatan 6 1831/57, länga Tomegapsgatan 1827 omb. 1842, Fickens stall 1832 omb. 1842, 1925, 1977
Byggherre1831-32 N.O. Ohlsson, 1857 Aug. Hammar
Tomegapsgatan 1
Sandgatan 6
Bostadshus från 1827 med ovanvåning påbyggd 1842 som magasin och foderskulle. Stallbyggnad från 1832 och vagnsport från 1842. Huset kallas allmänt "Fickens stall".

Tomterna 29 och 28 utgjorde till för något år sedan[nutidsuppdateras] en fastighet. Huset Sandgatan 6 vid Sandgatan är ett tvåvåningshus med klassicerande vitmålad putsfasad. Bottenvåningen har en kvaderimitation i puts med konvexa fogar. Våningsbandet är försett med ett kraftigt tandsnitt. Övervåningen är slätputsad med profilerade fönsteromfattningar och under de röda sexrutade fönsterna sitter mönsterplattor med lejonhuvuden. Under takfoten löper en fris med halvt vegetativa ornament. Sadeltaket med en valmad gavel är täckt med eternitplattor. De rödmålade pardörrarna i empirestil är troligen ursprungliga. Huset uppfördes 1831 i en våning med tegeltak. Det innehöll då fyra boningsrum och ett kök. Innerväggarna var av furukorsvirke och råsten och huset var redan då rappat. Den andra våningen byggdes på 1857 och försågs då med skiffertak och den nuvarande gatufasaden formades.

Envåningslängan längs Tomegapsgatan uppfördes 1827 i ekekorsvirke och innehöll då fyra bostadsrum, två kök och en vagnsport. Ett boningsrum byggdes till vid den västra ändan 1842 så att huset kom att stöta samman med gathuset. Den östra tredjedelen byggdes samtidigt på med en andra våning, innehållande magasin och foderskulle. Idag är envåningsdelen försedd med en gulmålad cementputs[nutidsuppdateras] medan korsvirket är synligt på tvåvåningsdelen. Allra längst i öster ligger en 1½-plansbyggnad kallat Fickens stall efter gårdens ägare vid 1800-talets slut, regementsläkare L.E. Fick.

Huset uppfördes längs den östra tomtgränsen 1832 och inrymde då stall för tre hästar, hönshus och två avträden. 1842 byggdes det genom en vagns- och inkörsport ihop med huset väster därom. Hörnet mot gatan kapades av trafiktekniska skäl 1910 och 1925 blev mansardvåningen påbyggd. Huset inreddes tillsammans med tvåvåningsdelen väster därom till bostad 1977.

Personliga verktyg
Namnrymder

Varianter
Åtgärder
Navigering
Verktygslåda