Studenten 3

Från Bevaringsprogram
Version från den 9 april 2019 kl. 11.00 av David Foisack (Diskussion | bidrag)

(skillnad) ← Äldre version | Nuvarande version (skillnad) | Nyare version → (skillnad)
Hoppa till: navigering, sök
Studenten 3
Studenten 3.png
Studenten 3
Information
AdressStora Tomegatan 33
Byggnadsår1886 omb. 1940
Byggherre1886 Axel Norrman
Arkitekt1940 Hänry Carlsson
Kulturhistorisk värderingByggnad som ingår i, eller tillsammans med andra, bygger upp en kulturhistorisk värdefull miljö
Från gatan
Gård

Trevånings gathus med gårdsflyglar i två våningar. Gathuset uppfördes 1886 i två våningar med fasader i tegel med putsade, profilerade lister och fönsteromfattningar. Den tredje våningen tillkom 1940 då gathuset blev totalt ombyggt och den nuvarande gatufasaden i gul slätputs formades. Porten är glasad och har en profilerad putsomfattning. Gårdsflyglarna i gult tegel har däremot i stort sett sitt ursprungliga utseende kvar med bl.a. ett par ursprungliga fyllningsdörrar. Fram till att det nya huset uppfördes 1886 låg det två små envånings gathus på tomten inrymmande vardera två rum och kök.


Materialet nedan kommer från en revidering av Bevaringsprogrammet från 2006.

Kulturhistorisk värdering: Byggnad som ingår i, eller tillsammans med andra, bygger upp en kulturhistoriskt värdefull miljö

Ett trevånings flerfamiljshus som har en fasad präglad av modernismens ideal. Sockeln består av slät grå puts, fasaderna är sprutputsade i gul kulör. Gatuhuset är uppfört 1886 i två våningar och 1940 förhöjt en våning, i samband med detta ändrades även formspråket till nuvarande. Entrédörren är sekundär och utformad i aluminium med igensatt överljus. Entrén är inramad av grå puts. Fönstren är från 1940-talets ombyggnad och är två och trelufts träfönster målade i vitt. I källarvåningen är fönstren ersatta med betongglas. Sadeltaket är åt gården belagt med svart plåt, åt gatan en takfotslåda i vitmålad plåt. Hängrännor och stuprör av koppar. Åt gården finns två äldre gårdsflyglar i gult tegel i typisk 1800-talstappning. Gårdsflyglarnas vindar är inredda och stora takkupor har satts in. Fönstren åt gården förefaller vara vita korspostfönster med fyra och sex lufter. Gården har inte varit tillgänglig.

Personliga verktyg
Namnrymder

Varianter
Åtgärder
Navigering
Verktygslåda