Personal

Från Bevaringsprogram
Version från den 11 mars 2015 kl. 18.13 av Bevaringsprogrammet (Diskussion | bidrag)

(skillnad) ← Äldre version | Nuvarande version (skillnad) | Nyare version → (skillnad)
Hoppa till: navigering, sök

Här redovisas de som arbetat med Lunds bevaringsprogram, bok efter bok. Ansvarig för digitaliseringen är Andreas Vilén. Frågor om innehållet i Bevaringsprogrammet bör ställas till stadsarkivarie Henrik Borg, henrik.borg (at) lund.se

Innehåll

Krafts rote

Redaktion

Inger Andersson, Otto Ryding och Anders W. Mårtensson.

Inger Andersson har utarbetat kvarteren Agardh, Blekhagen, Döbeln, Föreningen, Kulturen, Luudagård, Sankt Mikael, Sankt Thomas, Sigrid, Tegnér och Universitetet, samt husbeskrivningar i kvarteren Garvaren, Historiska museet, Maria Magle, Sankt Laurentius och Själabodarna, och kvarterssammanfattningen för kvarteret Studenten. Inger Andersson har även svarat för layouten.

Otto Ryding har utarbetat kvarteren Brunius, Domkyrkan, Norrtull, Paradis (västra delen gemensamt med Agneta Asgrim-Berlin), Saluhallen, Sankt Botulf och Svartbröder samt kvartersbeskrivningarna för kvarteren Garvaren, Historiska museet, Maria Magle, Sankt Laurentius och Själabodarna samt miljöområdena: Bredgatan, Utmed Vallgatorna och Kring Mårtenstorget. Tillsammans med Bengt-Göran Pettersson kvarteret Thomander och husbeskrivningarna i kvarteret Studenten.

Inger Andersson och Otto Ryding har gemensamt utarbetat kvarteret Städet och miljöområdena: Kring Kulturen och Kring Lundagård.

Foto

Håkan Bengtsson och Thore Sonesson då inget annat anges.

Bilderna är tagna 1977—78 på uppdrag av bevaringskommittén. Kompletterande fotografering har gjorts 1982 och 1983 av Håkan Bengtsson och Inger Andersson.

Äldre fotografier ur Kulturens arkiv. Byggnadsnämndens arkiv. Universitetsbibliotekets Baggesamling. Skånes Hernbygdsförbunds arkiv.

Kartor

Gunilla Lantz

Clemens och Drottens rotar

Redaktion

Agneta Åsgrim-Berlin, Jonna Stewénius och Anders W. Mårtensson

Agneta Åsgrim-Berlin har utarbetat Altona, Apotekaren, Baamästaren, Btllegården, Bytarebacken — Carl Holmberg, Fiskaren, Fargaren, Glädjen, Gråbräder, Gyilenkrok, Katedralskolan, Myntet, Rosengården, Sankt Clemens, Sankt Jakob, Sankt Måns, Svanelyckan, Södertull och Västertull samt till miljöområdet Mellan Grönegatan och Nygatan.

Jonna Stewénius har utarbetat Armaturen, Gasverket, Klosterkyrkoområdet och Sankt Peter samt miljöområdena Från Södertull till Norrtull, Sankt Petri Kyrkogata — Winstrupsgatan — Bytaregatan, Clemenstorget och Sankt Laurentiigatan och Gyllenkroks allé och Magnus Stenbocksgatan.

Gemensamt har utarbetats stationsområdet och miljöområdet Mellan Stortorget och Bantorget.

Foto

Håkan Bengtsson och Thore Sonesson, där ej annat anges.

Bilderna är tagna 1977-78 på uppdrag av bevaringskommittén. Kompletterande fotografering har gjorts 1981 av Håkan Bengtsson och Jonna Stewénius.

Äldre fotografier ur Kulturens arkiv, Byggnadsnämndens arkiv, Universitetsbibliotekets Baggesamling och Armaturfabrikens arkiv. Fotomaterial ur Skånes Hembygdsförbunds arkiv, fotograf Leopoldo Iorizzo, har också använts.

Kartor

Gunilla Lantz

Vårfru rote

Redaktion

Agneta Åsgrim-Berlin och Anders W. Mårtensson

Foto

Håkan Bengtsson ocb Thore Soneson, där ej annat anges.

Bilderna tagna 1977—78 på uppdrag av bevaringskommittén.

Äldre fotografier ur Kulturens arkiv. Byggnadsnämndens arkiv samt Universitetsbibliotekets Baggesmnling.

Kartor

Gunilla Lantz

Personliga verktyg
Namnrymder

Varianter
Åtgärder
Navigering
Verktygslåda