Myntet 28

Från Bevaringsprogram
Hoppa till: navigering, sök
Myntet 28
Myntet 28 vastergatan 14-16.png
Myntet 28. Västergatan 14-16.
Information
AdressVästergatan 14 och 16, Nygatan 9
Byggnadsårgathus 1857/1864, gårdshus 1885
ByggherreM.O. Carlsson
Nygatan 9

Två sammanbyggda gathus i en våning, det östra uppfört 1857, det västra 1864. Båda har stomme av tegel och råsten. Fasaderna är spritputsade och gulfärgade med svarttjärad sockel. Sexrutade bruna fönster med släta vita putsomfattningar samt ursprunglig pardörr med överljus. Sadeltak täckt med eternit.

1864 inrymde de två husen fyra lägenheter samt tre vindsrum.

Det västra huset ägdes på 1870-talet av apotekare C.A. Montelin, som inredde en liten butikslokal på hörnan.


Materialet nedan kommer från en revidering av Bevaringsprogrammet från 2006.

Kulturhistoriskt värde: svart, Ulf Trotzigs ateljé ej markerad, bör rödmarkeras?[bör kontrolleras]

På gården ligger Ulf Trotzigs ateljé och Birgitta Trotzigs skrivkammare. Den östra delen som använts som ateljé ritades av Klas Anshelm 1974. Den är uppförd i regelkonstruktion med ett förhöjt parti med takfönster. Fasaden är klädd med liggande brun panel, fönstren är spröjsade enluftsfönster i grönt och i taket ospröjsade enluftsfönster i rött, några har i senare tid ersatts med vita enluftsfönster. Den norra delen är tillkommen 1983 och har ett enklare utförande.

Gatuhuset i väster kan ha använts som ölkrog under slutet av 1800-tal och början av 1900-tal. Gårdshuset i väst har troligen använts till förvaring av öl och livsmedel. Uthuset innehåller en källare med valv som bjälklag, teglet är av normalstorlek. Fasaderna i väst och norr är putsade, mot gatan i väst avfärgade i gult. Fasaden mot söder är överväxt av murgröna men gult tegel kan anas under. Ett pulpettak lagt med svart papp. Gården har flera skikt kullersten, det översta skikten består delvis av skrombergaklinker och sentida markbetong.

Personliga verktyg
Namnrymder

Varianter
Åtgärder
Navigering
Verktygslåda