Hjulmakaren 2

Från Bevaringsprogram
Hoppa till: navigering, sök
Hjulmakaren 2
AdressLänsmansvägen 2
Byggnadsår1894, tillbyggnad 1988, -98

På fastigheten finns ett envåningshus på grå, avsatt sockel med vitputsad fasad och ett mindre uthus i samma utförande placerat i vinkel åt öster. Enligt boende skulle som nämnts de tre husen på gatan vara byggda samtidigt och av samme byggherre och i samma utförande. Således skulle även detta hus vara uppfört i gulsvart dalbytegel. Puts och målning är nyligen omgjort vid inventeringstillfället. Sadeltaket är täckt med eternitplattor och åt gatan finns en kupa. En frontespis över entrén med fönster finns åt söder och gårdssidan där också en äldre rödmålad ståndränna är bibehållen. Taket åtföljs av en trappad takgesims. Gavelröstena är täckta med brädpanel, nu målad i röd kulör. Fönstren har två lufter och är grönmålade.

Som senare tillbyggnad har 1988 ett garage länkats på boningshusets västra gavel. Uthuset och boningshuset hålls åt gatan ihop med ett grönt plank av lockpanel med integrerad s k stalldörr som byggdes -98, då även ett mindre uterum byggdes på uthusets gårdssida.

Bevarandesynpunkter

I raden av mindre gatehus längs den lilla gatan har huset dels egenvärde och dels ett i miljön ingående värde. Putsen är nylagd vid inventeringstillfället och huset är i relativt oförändrat skick och väl underhållet. Hur länge fasaden har varit putsad är okänt.

Personliga verktyg
Namnrymder

Varianter
Åtgärder
Navigering
Verktygslåda