Garvaren 8

Från Bevaringsprogram
Hoppa till: navigering, sök
Garvaren 8
AdressÖstra Vallgatan 33
ByggnadsårGathus 1875, omb. 1924. Gårdshusen 1875 och 1882
Byggherre1875 Timmergesäll J. Larsson

Tomten är smal och djup med ett gathus, som upptar tomtens bredd i öster och uthus i vinkel med detta utmed norra och södra tomtgränsen. Gathuset har en våning och mansardtak. Hög, profilerad, putsad och brunmålad sockel. Stätputsade gulmålade fasader. Bruna sexdelade fönster och en halvfransk pardörr med mönsterfyllningar och överljus samt en modern, glasad dubbelport. Taket är klätt med grå eternitplattor.

Ursprungligen hade huset sadeltak med tegel och senare papp. Mansardvåningen kom tilll 1924 och i början på. 1970-talet byttes den ursprungliga ramporten ut mot den nuvarande.

Den norra gårdslängan är byggd i två etapper. Den östra delen närmast gathuset är den äldsta. Den är uppförd som halvhus med fasader i grågult tegel och hade ursprungligen pulpettak men fick mansardvåning med eternitklätt tak samtidigt med gathuset. En balkong gjordes vid samma tillfälle i hörnet mellan byggnaderna. Tre gröna fyllningsdörrar med höga, gjutna trappor framför. Gröna sexdelade fönster. Tillbyggnaden mot väster från 1882 är gjord i röd tegel i samma höjd och med samma mansardvåning. Här finns en grön fyllningsdörr med räfflat mittparti.

Den södra gårdslängan är fristående på tre sidor och sammanbyggd med grannhuset i söder. Den har en våning och sadeltak och ar avfasad i nordöstra hörnet. Fasaderna är klädda med grågult tegel, avslutade upptill med en vit, putsad avtrappad gesims. Taket är klätt med eternitplattor. Fönsterna sexdelade gröna och fyllningsdörren grön. Även här skedde en tillbyggnad i rött tegel 1882. Det är ett halvhus med pulpettak och med två enkla, gröna fyllningsdörrar, en pardörr och tre ribbdörrar. Det inreddes ursprungligen med klosetter och tvättstuga medan de övriga gårdshusen rymde bostäder.

Personliga verktyg
Namnrymder

Varianter
Åtgärder
Navigering
Verktygslåda