Dalby 71:1

Från Bevaringsprogram
Hoppa till: navigering, sök
Dalby 71:1
AdressMalmövägen 8
Byggnadsår1850-tal ca, 1997

På fastigheten har tidigare funnits bryggeri. Denna fastighet är belägen mellan Malmövägen och kyrkans mark liksom ovan beskrivna byggnad. Här finns två byggnader, en större bostadslänga samt ett mindre kompakt hus i vinkel med gavel mot Malmövägen. Bostadshuset är dock i sin helhet nybyggt. I äldre tid har troligen bostadshuset varit placerat längs vägen. Båda byggnaderna är putsade, vita och har rödmålade gavlar. Den större längans tak har röd tegel, den mindre har tak med brant fall som är beklätt med svart korrugerad plåt. Längan har en enkel och en dubbel dörr på gårds- och gatufasaden vilka är rödmålade och har listpanel. Fönstren har traditionell utformning med sex rutor och spröjs. Enligt ett fotografi från 1914 tycks fönstren då ha haft endast en spröjs i övre delen. Det mindre huset är tillbyggt i vinkel och utgör nu garage/förråd. Fönstren där har hela rutor. När bryggeriet var i verksamhet under 1900-talets första decennier drevs det av två generationer bryggare i familjen Jakobsson.

Bevarandesynpunkter

Tidigare bryggerifunktion är nedlagd sedan länge. Den byggde på fastighetens eget vatten. Gårdsformationen är bibehållen. Den nya byggnaden är omsorgsfullt anpassad till äldre gestaltning. Den mindre komplementbyggnaden som hört ihop med den äldre byggnationen bör ingå i bevaringsplanen. Med tanke på att fastigheten är belägen vid kyrkans och kungsgårdens fot och utgör den yttersta bebyggelsen mot syd, bör den skötas varsamt och fortlöpande aktas mot förvanskning.

Personliga verktyg
Namnrymder

Varianter
Åtgärder
Navigering
Verktygslåda