Blekhagen 8

Från Bevaringsprogram
Version från den 8 april 2019 kl. 08.22 av David Foisack (Diskussion | bidrag)

(skillnad) ← Äldre version | Nuvarande version (skillnad) | Nyare version → (skillnad)
Hoppa till: navigering, sök
Blekhagen 8
Blekhagen 8.png
Blekhagen 8, foto: Inger Andersson 1983
Information
AdressStora Tomegatan 3
ByggnadsårBostadshus 1856, gårdshus 1882
Byggherre1856 Smeden J.A. Dreijer
Kulturhistorisk värderingKulturhistoriskt värdefull byggnad

Bostadshuset ligger med gaveln mot gatan. Det är uppfört i korsvirke med tegel i en våning och har sadeltak med enkupigt, gult tegel mot söder och eternit mot gården. Timran i väggarna är svarttjärad och facken putsade och vitkalkade. I sydfasaden en rad enluftade fönster och ingen utgång. I norrfasaden mot gården två pardörrar och gröna sexdelade fönster.

1891 var husets östra del inredd som bostad medan den västra innehöll stall och slaktbod med en bred port i norrfasadens västra del mot gården. Detta år byggdes västra delen om. Stall och slaktbod delades på mitten och i den östra delen gjordes en bostad medan den västra inreddes till korvberedningsrum. Porten ersattes med två dörrar intill varann. 1913 flyttades korvberedningen ut ur huset och ännu en lägenhet inreddes på dess plats. 1977 genomgick huset en totalrenovering då interiören gjordes om till stora delar. På norrsidan där det fanns två takkupor i mitten gjordes ytterligare två av samma slag som de befintliga och på sydsidan en ny likadan som den äldre där.

I tomtens nordvästra hörn och utmed norra gränsen finns ett uthus uppfört i två etapper. Själva hörnhuset har väggar av tegel och svart pappklätt pulpettak. Det var år 1892 inrett till rökhus och brygghus. En avträdesdel, då sammanbyggd med stallet, är riven. Utmed norra gränsen byggdes 1892 en länga med vedbodar. Huset har pappklätt pulpettak, gråna bräddörrar och en östgavel i vitmålat tegel. Gården är belagd med kullersten med en gång av storgatsten.

Personliga verktyg
Namnrymder

Varianter
Åtgärder
Navigering
Verktygslåda