Smedjan 20

Från Bevaringsprogram
Hoppa till: navigering, sök
Smedjan 20
1smedjan20.jpg
Smedjan 20
Information
AdressMöllevägen 2
ByggnadsårUppskattat 1853
ByggherreIngen uppgift
ArkitektIngen uppgift
Kulturhistorisk värderingKulturhistoriskt värdefull byggnad

Från denna fastighet har ett stort antal avstyckningar skett, i kvarteren Möllan och Smedjan m fl. Accentuerad, större länga med ursprungligen bostadsdel åt väster med stalldel åt öster. Fastigheten är renoverad under 1990-tal. Långsidornas fasader är frigjorda från puts, nu i röd handslagen tegel lagd i munkförband som enligt Ahlstrand numera anses användas endast som fasadbeklädnad. Den västra gaveln är i vit puts. Där står årtalet 1852 i siffror i smidesjärn. Hörnlisenernas utskjutande fris fortsätter upp under taket i samma slätputs. Trappad takgesims följer taket runt.

Huset står på en avsatt grå sockel och trappa. Av de vitmålade fönstren är de flesta nygjorda med invändiga aluminiumbågar, både de sexrutade och ovanvåningens mindre halvcirkel- och triangelformade. Fönstren är murade med stickbåge. Dubbeldörrar, som har fönster och överljus med tre rutor, samt större garageportar i stående brädpanel är också hållna i vitt. Bredvid dessa ett från murlivet indraget väggparti under stickbåge. Detta kan vara en tidigt igensatt dörr eller en avsedd blindering. Bredvid denna ännu en indragen blindering i form av ett fönster i vilket ett mindre vitmålat fönster har satts. Östra gaveln har på övervåningen fönster och en balkongdörr. Byggnaden har sadeltak som är täckt av eternitplattor. Två takkupor finns som är klädda med svart falsad plåt. Stor gårdsplan med gräsmattor och singelbelagda gångar omger byggnaden. Rödmålat spjälstaket avgränsar tomten mot gatan.

Bevarandesynpunkter

Denna omfångsrika, harmoniskt komponerade byggnad är idag efter genomgående restaurering i ett fint skick och fungerar som ett modernt boende. Tegelbyggnaden och den omgivande trädgården är i detaljer och helhet väl bevarad och välgjord i sina återskapade delar.

Kring huset en traditionsenlig uppläggning med singelbelagda gångar åt gatan och gröna ytor på innergården. Karaktäristiskt traditionella drag har tagits framvid den omfattande renoveringen. Huset bör således skyddas mot moderniseringsingrepp eller förändringar.

Personliga verktyg
Namnrymder

Varianter
Åtgärder
Navigering
Verktygslåda