Sankt Clemens 13

Från Bevaringsprogram
Hoppa till: navigering, sök
Sankt Clemens 13
Sankt clemens 13.png
Sankt Clemens 13
Information
AdressGrönegatan 7
Byggnadsårgathus 1878, omb 1920, 1925, gårdsflygel i norr 1920, gårdshus i öster 1877, gårdshus i söder okänt
Byggherre1877/78 timmerman Jöns Nilsson, 1920 Joh. Johansson
ArkitektIngen uppgift
Kulturhistorisk värderingKulturhistoriskt värdefull byggnad / Byggnad som ingår i, eller tillsammans med andra, bygger upp en kulturhistorisk värdefull miljö
Gårdsflygel

Fastigheten består av ett gathus i två våningar med tvåvånings flygel i norra tomtgränsen samt ett envånings gårdshus i östra tomtgränsen, omslutande en liten skyddad trädgård.

Gathuset är uppfört av tegel med klassicerande putsfasad, målad i ljust grönt med mörkare grön sockel. Bottenvåningen har bandrustik, övervåningen är slätputsad med profilerade vita fönsteromfattningar och raka kornischer. Fönstren är grönmålade, med tvärpost. Burspråk från 1925. I fasadens södra sida en körport med nyare glasad port. Taket är tackt med plåt. Flygeln och gårdshuset har fasader i rött tegel med vitmålade, spröjsade fönster.


Materialet nedan kommer från en revidering av Bevaringsprogrammet från 2006.

Kulturhistorisk värdering: Byggnad som ingår i, eller tillsammans med andra, bygger upp en kulturhistoriskt värdefull miljö

Gården är i det närmaste kringbyggd med en två vånings gårdsflygel i norr, ett gårdshus i en våning i öster och i söder en låg tegelbyggnad. Samtliga byggnader (bortsett från gatuhuset) är uppförda som halvhus med pulpettak lagda med röd plåt. Tvåvåningsflygeln och östra gårdshuset är uppförda med liknande rött tegel i kryssförband på sockel av slät grå puts. Samtliga fönster och dörrar är av sentida typ men i norra längan finns tvåluftsfönster. Det södra gårdshuset är byggt med tegel i kryssförband men något mörkare nyans än övriga, även utformningen av takfoten skiljer sig åt då den här är dekormurad. Gården är delvis satt med gatsten och delvis med rabatter och gräsmatta.

Personliga verktyg
Namnrymder

Varianter
Åtgärder
Navigering
Verktygslåda