Olshög

Från Bevaringsprogram
Hoppa till: navigering, sök
Olshög
Kvarteret ligger på mark som förr tillhörde jordegendomen Olshög, och i kvarterets sydvästra hörn ligger fortfarande två av den gamla bondgårdens byggnader kvar. På tre sidor omges kvarteret av gator med troligen medeltida ursprung. Pålsjövägen och Tunavägen är de gamla vägarna till Smörlyckan respektive Ö Torn. Även Olshögsvägen följer en gammal markvägs sträckning. I början av 1900-talet hade ägaren till Olshög börjat stycka av en del villatomter på den del av marken som låg närmast staden. Det upprättades även ett par aldrig fastställda stadsplaneförslag som omfattade även kvarteret Olshög. I förslagen önskade man räta ut de gamla markvägarna. Detta stöp dock på markägarnas och tomtköparnas motstånd och i den stadsplan som slutligen godkändes 1924 fick Olshögsvägen behålla sin gamla sträckning. När planen fastställts styckades de tomter i kv Olshög som låg längs de befintliga vägarna av, och 1926 var de alla, utom tomten där gården låg, bebyggda med putsade villor. De tre tomterna längs den ännu inte utlagda Studentgatan blev liggande och bebyggdes först 1933-34 sedan en ny stadsplan fastställts 1931. Husen där uppfördes av tre olika byggmästare, och det syns klart att under den tid som förflutit sedan de äldre villorna byggdes, så hade funktionalismen kommit. Hälften av husen i kvarteret är ritade av arkitekten Lars Kolmodin. De har inbördes relativt stora olikheter, men särskilt det särpräglade tvåvåningshuset i hörnet Pålsjövägen/Olshögsvägen är värt uppmärksamhet, bl a på grund av sitt dominerande läge i gatubilden.

Fastigheter

Personliga verktyg
Namnrymder

Varianter
Åtgärder
Navigering
Verktygslåda