Murgrönan

Från Bevaringsprogram
Hoppa till: navigering, sök
Kv. Murgrönan. Uppdaterad kulturmiljöinventering 2006-2009
Kvarteret Murgrönan mot Stora Södergatan 1978.

Kvarteret ligger vid östra sidan av Stora Södergatan, ungefär vid dess mittparti, där utvidgningen till torggata börjar. Det är möjligt att kvarteren på ömse sidor om gatan har tillkommit genom en planmässig utläggning med regelbundna tomtstorlekar. Tomterna var smala vid huvudgatan men bredde i stället ut sig på djupet. Lilla Södergatan bildade tillfart till gårdarnas baksida. Dess form följer mjukt Stora Södergatans böjda sträckning.

Trots senare förändringar kan man i kvarteret klart urskilja det ålderdomliga tomtmönstret, med smala genomgående ägofigurer. Nr 1, 6 och 7 bevarar ännu den karaktäristiska genomgående formen, medan nr 2 och 12, nr 3 och 11 samt nr 13 och 14 har uppstått genom delning av tidigare genomgående tomter.

Bebyggelsen i Murgrönan spänner över ett par århundraden. Flera gårdar har rester av äldre korsvirkesbebyggelse, i gathus eller i gårdshus. Det yngsta inslaget är Filadelfiaförsamlingens affärs- och hyreshus på tomt nr 4; en byggnad som inte är anpassad till miljön i kvarteret.

Aktuella Fastigheter

Tidigare Fastigheter

Äldre version av Bevaringsprogrammet, ej giltigt

Personliga verktyg
Namnrymder

Varianter
Åtgärder
Navigering
Verktygslåda